Hagalund

Hagalund är ett viktigt kultur- och affärscentrum i Esbo. Området är ett utmärkt val för den som tycker om en livlig livsstil. Esbo kulturcentrum, Stadsmuseet och Stadsteatern släcker törsten efter kultur varefter områdets köpcentra mättar shoppinghungern. För idrottsentusiaster finns många olika hobbyalternativ. I området finns en simhall, tennispark, idrottspark samt bollsport- och motionscentret Esport Center. Dessutom finns flera skolor och daghem i Hagalund. Trafikförbindelserna till resten av huvudstadsregionen fungerar väl och Hagalund ligger längs Västmetron som färdigställdes 2017.