Bild
Kuvassa nainen lukee lehteä sohvalla.

Tidningen Kulmilla

Vår invånartidning Kulmilla erbjuder läsning om bostadsfrågor, verksamheten av Esbo Bostäder och Esbo som boendestad. Vi skriver om vardagen i våra hem: vi besöker invånarnas hem, lyfter fram saker att göra tillsammans och tar upp aktuella ämnen.

Tidningen Kulmilla delas ut till invånarna i Esbo Bostäder. Dessutom distribueras tidningen bland annat på Esbos servicepunkter.