Bild
huoltohenkilö
Nyheter 06/01/2022 - 09:20

Fastighetsservicebolaget byttes i 65 fastigheter i början av juni

I början av året konkurrensutsatte vi fastighetsservicen i flera av våra fastighetsserviceområden. Till följd av konkurrensutsättningen byttes fastighetsservicen i 65 fastigheter och de nya servicebolagen startade sin verksamhet den 1 juni 2022.

Förändringarna som sker i juni är mest omfattande i Esbo centrum och i Köklax. Ändringen påverkar ändå inte alla fastigheter i områdena. Vi har skickat information och textmeddelanden till de boende vars fastighet påverkas av bytet av servicebolag. Informationen finns också på de aktuella fastigheternas anslagstavlor.

Underhållskontrakten omfattar teknisk fastighetsservice, renhållning av utomhusområden och nyckelförvaltning. I en del områden utförs skötseln av grönytor och vinterunderhållet av en separat entreprenör.

Du hittar kontaktuppgifterna till servicebolagen på vår webbplats https://www.espoonasunnot.fi/sv/kontaktuppgifter