Bild
Kädet pitelemässä matkapuhelinta.

Kontaktuppgifter

Sökande

Vi införde en ny ansökningsblankett i mars 2024 

Om du fyllde i en bostadsansökan från den 1 januari till den 12 mars 2024, har dess giltighet upphört. Fyll i en ny ansökan, om det fortfarande är aktuellt för dig att söka bostad. Den sparas i det nya systemet och är giltig i tre månader.

Förfrågningar gällande bostadsansökningar

Vi svarar inte på förfrågningar om ansökningar via telefon eller e-post och vi kan inte ge preliminär information om ansökningarna. I ärenden beträffande ansökan betjänas du av vår chatt. Vi ber dig även läsa på vår webbplats under rubriken Söka bostad.

Redigering av bostadsansökan och förlängning av giltighetstiden

När du skickade in en ny ansökan, fick du en e-postbekräftelse på din ansökan, tillsammans med en länk till sökandens onlinetjänst. Där kan du:

 • Redigera din bostadsansökan,
 • Förlänga giltighetstiden för din ansökan, eller
 • Avsluta ansökan om ansökan om bostad inte längre är aktuell för dig.

Alla ändringar träder i kraft omedelbart.

Varje gång du redigerar din ansökan, förlängs dess giltighet med tre månader. Om din ansökan går ut, måste du göra en ny ansökan.
 

Kopia av bostadsansökan

När du fyller i en ny bostadsansökan, välj alternativet "Ja" för "Jag vill ha en sammanfattning via e-post" på sammanfattningssidan, och du kommer att få en kopia av ansökan i din e-post.

När du behöver en kopia av din aktuella bostadsansökan:

 • Logga in på sökandens onlinetjänst.
 • Välj "Gå till att redigera ansökan" längst ner i ansökningssammanfattningen.
 • Granska noggrant ansökningens uppgifter och gör eventuella nödvändiga ändringar.
 • Välj alternativet "Ja" i avsnittet "Jag vill ha en sammanfattning via e-post" på sammanfattningssidan.
 • Skicka in ansökan.
   

Kort om att ansöka om en bostad

Majoriteten av våra bostäder är statligt subventionerade ARA-bostäder och urvalet av hyresgäster baseras på lag. Urvalskriterierna inkluderar behovet av bostad, förmögenhet och inkomster. Vi använder inte oss av kösystem, utan vi strävar efter att erbjuda bostäder till dem med störst behov. 

Söka bostad 

Om din förmögenhet överstiger tillgångsgränserna för ARA-bostäder, kan du ansöka om en fritt finansierad bostad, där urvalet inte påverkas av brådska eller förmögenhet. Vi har nästan 2 000 sådana bostäder. 

Våra fritt finansierade bostäder

Boende

Kundtjänst

 • Kundtjänsten 09 3544 5000 mån–fre kl. 9–12. Samtalets pris mna/lna
 • Du kan nå fastighetsförvaltarna från samma nummer mån–fre kl. 9–11
 • E-postadress asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi

Hyresövervakningen

Tfn 09 3544 5000 mån–fre kl. 9–11. Samtalets pris mna/lna

Fel- och underhållsmeddelanden

Växel och fakturering

Växel

Tfn 09 3544 5000 mån–fre kl. 9–12. Samtalets pris mna/lna.

Faktureringsadress

Du ska skicka fakturorna elektroniskt till bolaget, eftersom vi tar emot elektroniska fakturor. Uppgifter som behövs för att skicka en elektronisk faktura: 

Operatör: CGI Suomi Oy 
Förmedlarkod: 003703575029 
Nätfakturaadress: 003715652810