Bild
Kädet pitelemässä matkapuhelinta.

Kontaktuppgifter

Kundtjänst och växel, tfn 09 3544 5000

Vi betjänar i ärenden rörande boende, avtal, bostadserbjudanden, parkeringsplatser och hyresbetalning. 

I ärenden beträffande ansökan betjänas du av vår chatt.  Vi ber dig även läsa på vår webbplats under rubrikerna: Söka bostad och Fylla i en ansökan

På grund av det stora antalet sökande kan vi inte svara på frågor om ansökningar per telefon eller e-post. Om du vill göra små ändringar i din ansökan, såsom att lägga till eller ta bort områdes- eller bostadsönskemål, ska du ringa vår kundtjänst. 

Servicebolag

Lämna alltid in felanmälan till din fastighets servicebolag. Servicebolagen har även hand om överlämnandet av nycklar till bostäder och parkeringsplatser samt reserveringen av bastuturer.

Innan du kontaktar servicebolaget lönar det sig att kontrollera i ansvarsfördelningstabellen om ditt ärende hör till servicebolaget.

Om du inte är säker på vilket ditt servicebolag är, hittar du det på vår webbplats i samband med din fastighet. Servicebolagets namn och telefonnummer finns också på din fastighets anslagstavla.

Faktureringsadress

Du ska skicka fakturorna elektroniskt till bolaget, eftersom vi tar emot elektroniska fakturor. Uppgifter som behövs för att skicka en elektronisk faktura:

Operatör: CGI Suomi Oy
Förmedlarkod: 003703575029
Nätfakturaadress: 003715652810