Bild
Kuvassa Espoon Asuntojen henkilöstöä toimistolla

För arbetssökande

Vi är en pålitlig, flexibel och ansvarsfull arbetsgivare. Vi satsar på personalutveckling, säker arbetsmiljö och ökad trivsel på arbetet. Vill du bli en av oss?

Som ansvarsfull arbetsgivare bygger vi en arbetsgemenskap där våra medarbetare är motiverade, mår bra och gör sitt arbete framgångsrikt. Esbo Bostäder har fler än 100 anställda som är experter inom boendet, byggherreverksamheten och fastighetsbranschen. Vi är här för de boende och ser till att Esboborna trivs i sina hem.

Som medarbetare till Esbo Bostäder?

Om du vill bli en av oss, kan du följa våra arbetsplatsannonser eller skicka en öppen ansökan och ditt cv till rekrytointi@espoonasunnot.fi. Vi kommer att kontakta dig omedelbart om en uppgift som motsvarar din kompetens blir tillgänglig att söka.

Även unga och studerande behöver erfarenhetsmässig kunskap om arbetslivet. Detta möjliggör vi genom att erbjuda praktikperioder året runt och att anställa sommararbetare till olika uppgifter. Om du är intresserad av en praktikplats eller ett sommarjobb vid Esbo Bostäder, skicka e-post till rekrytointi@espoonasunnot.fi.

Vi erbjuder konkurrenskraftiga anställningsförmåner och flexibilitet i arbetet

Vi erbjuder vår personal lunchförmån och en motionstimme på arbetstid per vecka, så att alla har möjlighet att bibehålla sitt arbetsskick och ta hand om sin kondition. Dessutom kan våra medarbetare utnyttja de kultur- och motionsförmåner vi erbjuder som de vill.

Vi stöder arbetsresorna med en månatlig arbetsresesedel. Du behöver inte nödvändigtvis en egen bil för att kunna röra dig under arbetsdagen eftersom vi har tre poolbilar i användning.

Eftersom god hälsa är grunden för ett aktivt liv erbjuder vi våra medarbetare en mer omfattande företagshälsovård än vanligt. Dessutom är alla anställda försäkrade mot fritidsolyckor för att säkerställa en snabb tillgång till vård.

Vi gör distansarbete möjligt och ställer oss positivt till deltidsarbete. Detta innebär att det inte bara är småbarnsföräldrarna som kan arbeta på så vis.

En balanserad samordning av arbete och fritid är en av förutsättningarna för en välmående personal. Därför strävar vi efter att planera personalens arbetsuppgifter så att det finns tid för fritidsintressen och samvaro med familj och vänner.

Man lär så länge man lever

Vår verksamhet styrs av personal- och utbildningsplaner samt jämställdhets- och jämlikhetsplaner som säkerställer att vår personal behandlas rättvist.

Våra anställda har lika möjligheter att utbilda sig och utveckla sin kompetens. Med kompetensutveckling menar vi all inlärning och förnyelse av verksamhetssätt som sker i arbetet, i arbetsgemenskapen och i samarbetsnätverk. Med dessa åtgärder reagerar vi även på förändringar i verksamhetsmiljön.