Upphandlingar

Vi gör högklassiga och ekonomiska upphandlingar och strävar efter att se till att så många Esbobor som möjligt drar nytta av dem. Genom upphandlingar främjar vi sund konkurrens och hållbar utveckling.

Vi är ett dotterbolag som ägs till 100 procent av Esbo stad och därmed en offentlig aktör. I våra upphandlingar följer vi lagstiftningen om offentlig upphandling samt upphandlingsanvisningen som godkänts av Esbo Bostäders styrelse.  

Vi publicerar upphandlingsannonser som överskrider de nationella tröskelvärdena i HILMA, antingen nationellt eller i hela EU, beroende på upphandlingens värde. 

Vi använder ett elektroniskt konkurrensutsättningssystem där du kan hitta anbudsbegäran med tillhörande dokument för pågående konkurrensutsättningar.

Ansvarsfulla upphandlingar

I våra upphandlingar tar vi också hänsyn till miljöansvar samt ekonomiskt och socialt ansvar. Vi följer beställaransvarslagen vid konkurrensutsättning av samtliga upphandlingar och under hela avtalsperioden.

Vi informerar våra kontrahenter om våra etiska principer.

Vi anskaffar fastighetsskötseln och underhållstjänsterna av lokala entreprenörer, så Esbo Bostäder har en betydande sysselsättningseffekt lokalt. Dessutom har våra upphandlingar en betydande, direkt inverkan på den lokala ekonomin.

Vi förebygger aktivt grå ekonomi.

I vår verksamhet tar vi även hänsyn till mindre tjänsteproducenter och bär ansvar för våra samarbetsnätverk.

Ansvarstagande

Vårt mål är att bygga en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad för kommande generationer.

Etiska principer

Etiska principer gäller alla: ledningen, förmännen och de anställda.

Upphandlingsinstruktioner (på finska)

Med hjälp av vår upphandlingsinstruktioner strävar vi efter att säkerställa att hela vår leveranskedja agerar ansvarsfullt i alla situationer. Instruktionerna är endast tillgängliga på finska.

Socialt ansvar

Vi är en pålitlig hyresvärd som även tar hand om dem som på grund av sin livssituation behöver hjälp för att kunna leva sin vardag.