Vi inför en ny blankett för bostadsansökan, ansökningar som har lämnats in före den 10 december måste förnyas

Vi inför en ny blankett för bostadsansökan den 15 december 2021, vilket medför några dagars avbrott i användningen av tjänsten.
Bild

Bostadsansökningar kan inte lämnas in 10.12.2021–14.12.2021. Förnyelsen påverkar ansökningar som redan har lämnats in. Bostadsansökningar som har lämnats in före den 10 december 2021 upphör att gälla den 31 december 2021 och måste förnyas senast efter årsskiftet. Bostadsansökningar som lämnas in fr.o.m. den 15 december 2021 görs i det nya systemet och gäller precis som vanligt i tre månader.