Björnkärr

Björnkärr är en stadsdel i Esbo och ligger intill Noux nationalpark. I nordväst sträcker sig området ända till Bodom träsk i Oitans där det finns ett friluftscentrum och ett rekreations- och campingområde. Härliga friluftsleder och gröna skogar börjar alltså i din trädgård och rekreationsmöjligheter finns i nästan alla väderriktningar.  

I Björnkärr finns ett daghem, en skola och ett bibliotek men knappt några kommersiella tjänster. Förbindelserna till olika delar av huvudstadsregionen är dock smidiga eftersom området ligger nära Åbovägen och Ring III. Det går också bussar längs dessa vägar till Alberga och Esbo centrum, så det är inte långt till stadens hetta och tjänster.