Kilo

Under årens lopp har Kilo utvecklats till en urban stadsdel, men det finns fortfarande gamla egnahemshusområden kvar. Utvidgningen har påverkats av det centrala läget vid järnvägen och med lokaltåg tar man sig enkelt till resten av huvudstadsregionen.

I området finns skolor, daghem, hälsostation och ridstallet Kilon talli. Närservicen är omfattande men man kan lätt gå och göra större köp i köpcentret Sello i Alberga som ligger inom en tåghållplats

”Alberga och köpcentret Sello ligger inom gångavstånd och det finns också mycket goda trafikförbindelser i alla riktningar. Trevliga rutter för kvällspromenader. Det finns även underbara landskap med åkrar och skogar.”