Mäkkylä

Mäkkylä som ligger invid gränsen mellan Helsingfors och Esbo är ett småområde i stadsdelen Alberga, där fantastiska hobbymöjligheter finns inom räckhåll. Bredvid ligger Bergans som korsas av flera parker med sina cykelvägar, lekplatser och naturstigar. I Mäkkylä verkar daghem och skolor men det finns inga kommersiella tjänster i området. Det är dock ingen fara på färde eftersom trafikförbindelserna är utmärkta. Alberga ligger inom en tåghållplats och köpcentret Sello i omedelbar närhet av Alberga järnvägsstation. Helsingfors centrum kan också nås med lokaltåg på några minuter. Bilisterna kan lätt åka till resten av huvudstadsregionen eftersom Ring I och Åbovägen korsar den intilliggande stadsdelen Alberga.