Mankans

Mankans är en stadsdel vid Åboleden och Ring II. Där finns flera daghem, skolor samt en egen invånarpark där aktiviteter ordnas för människor i olika åldrar. De flesta tjänster och butiker ligger i köpcentret Mankkaanportti längs Mankansvägen.

I närheten i Hagalund finns goda hobbymöjligheter för idrottsentusiaster. I området finns bland annat fotbollsplaner, en idrottshall och en ishall. Det är enkelt att åka till resten av huvudstadsregionen eftersom det finns flera busslinjer via Mankans till Helsingfors, Hagalund och Alberga.

”En fridfull boendemiljö. Tjänster i närheten och goda trafikförbindelser mot andra håll. Många barnfamiljer, allt som allt det bästa området att bo i!”