Guide till ett bra boende

Guiden till ett bra boende är avsedd att hjälpa dig att ta hand om ditt hem. Där hittar du råd om till exempel flyttning, rengöring av badrummet och gårdsetikett. I guiden berättas också hur du bokar tvättpass, parkeringsplats eller klubbrum. I slutet finns en ansvarsfördelningstabell som visar vilka skador på bostaden som hör till Esbo Bostäders och vilka till den boendes ansvar.

Bekanta dig noggrant med guiden! På vår webbplats hittar du alltid den senaste versionen. Denna guide har uppdaterats på finska i juni 2021 och på svenska i augusti 2021.

 

Hoppa över följande inbäddad innehåll