Bild
Jäteastioita Espoon Asuntojen kiinteistöllä.
Nyheter 02/15/2023 - 10:22

Strejken inom transportsektorn försenar tömningen av avfallskärlen i huvudstadsregionen

Minst hälften av avfallskärlen i huvudstadsregionens och Kyrkslätts bostadsfastigheter riskerar att inte tömmas varje dag på grund av bil- och transportbranschens strejk som startade den 15 februari.

Minst hälften av avfallskärlen i huvudstadsregionens och Kyrkslätts bostadsfastigheter riskerar att inte tömmas varje dag på grund av bil- och transportbranschens strejk som startade den 15 februari.

Helsingforsregionens miljötjänster HRM rekommenderar alla att hålla sitt avfall hemma så mycket som möjligt tills tömningen av avfallskärlen fortsätter som vanligt.

Mer information: www.hsy.fi/sv