Asumismukavuutta, energiatehokkuutta ja ylläpidon sujuvuutta rakennusautomaatiolla

Kuka sytyttää valot piha-alueelle? Entä kuka käy napsauttamassa talosaunan päälle? Asialla ei ole kotitonttu vaan automaatiotekniikka, jota hyödynnytetään kohteissamme monipuolisesti. Rakennusautomaatiolla tavoitellaan asumismukavuutta, energiatehokkuutta ja kiinteistöjen sujuvaa ylläpitoa.
rakennusautomaatio

Rakennusautomaatiota hyödynnetään niin vanhoissa kuin uusissakin kohteissamme. Asukkaalle sen arjessa näkyvimpiä muotoja ovat kiinteistöjen ulkovalaistuksen toiminta ja älykäs lämmitysjärjestelmä, joka huolehtii asuntojen oikeanlaisesta sisälämpötilasta.

- Rakennusautomaatiolla tarkoitetaan taloteknisten järjestelmien ohjaamista. Sen päätehtävänä on säätää kiinteistön lämmönhallintajärjestelmiä, ilmanvaihtoa ja valaistuksen toimintaa. Myös talosaunojen kiukaiden aikaohjaus on osa rakennusautomaatiojärjestelmää, kertoo Espoon Asuntojen kunnossapitopäällikkö Mikael Mäkitalo.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu rakennusautomaatio pitää huolta kiinteistön terveellisistä ja viihtyisistä asuinolosuhteista. Oikealla säädöllä ja ohjauksella voidaan myös varmistaa, että rakennuksen energiankulutus pysyy hallittuna.

Vaikutus vuokriin

Rakennusautomaation hyödyntämisellä on suora vaikutus kohteiden vuokriin. Rakennusautomaatio parantaa kiinteistön hallintaa ja sen avulla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä, kun LVIS-järjestelmien (L=lämmitys, V=vesi, I=ilmanvaihto, S=sähköjärjestelmät) toiminta voidaan ohjelmoida optimaaliseksi kohteiden vaatimalla tavalla.

- Asuntojen vuokrat pysyvät hallittuina, koska järjestelmän hälytys- ja valvomotoiminnat vähentävät piileviä vahinkoja ja kiinteistön teknisten järjestelmien oikeanlaista toimintaa on helpompi valvoa etäyhteyden kautta, kiteyttää Mäkitalo.

Tietoa, seurantaa ja analysointia

Rakennusautomaatio palvelee ennen kaikkea kiinteistön ylläpitoa. Sen tuottaman tiedon analysoinnin avulla voidaan parantaa laitteiden toimintaa säätämällä niiden asetusarvoja paremmin kohteille sopivimmiksi, reagoida nopeammin rakennusautomaation ilmoittamiin LVIS-järjestelmien vikaantumisiin ja tehdä tarvittaessa tarkempaa korjaustarpeen kartoitusta kiinteistössä.

- Rakennusautomaatiojärjestelmän avulla kiinteistön toiminnassa tapahtuviin muutoksiin pystytään reagoimaan jo ennen kuin ne aiheuttavat suurempia vahinkoja kiinteistölle. Järjestelmään on asetettu myös varotoimintoja, joilla estetään mahdollisten vaurioiden laajeneminen. Järjestelmän varotoimintoja voivat olla IV-pysäytys, palonrajoitus tai jäätymissuojan laukeaminen, Mäkitalo tarkentaa. 

Rakennusautomaatio antaa tietoa myös pumppaamojen ja paineenkorotusasemien sekä ilmanvaihtojärjestelmän toiminnasta, sulanapitojen ja valaistuksien ohjauksista. Järjestelmään on voitu kytkeä myös koneellinen savunpoisto ja niiden toiminta erityisesti paikoitushalleissa, jolloin etäyhteyden kautta voidaan tarkastella savunpoistojärjestelmien ohjauksia, lukituksia ja varotoimintoja.

Automaation tulevaisuus

Rakennusautomaatiolla saavutetut hyödyt ja edut ovat kiistattomat.  Automaatiojärjestelmiä kehitetään jatkuvasti ja automaation piiriin pyritään ottamaan uusia toimintoja.

- Kiinteistöissämme vedenkulutuksen automaattiluenta on lähitulevaisuutta, jolloin tieto kiinteistön vedenkulutuksesta välittyy automaattisesti vesilaitokselle ja huoneistokohtaisen asukaslaskutuksen yhteydessä kiinteistöyhtiön käytössä olevaan energiankulutus- ja laskutusjärjestelmään, kertoo Mäkitalo

 

Rakennusautomaation välittömät hyödyt:

  • Kiinteistöjen teknisten järjestelmien reaaliaikainen valvonta
  • Nopea reagointi hälytyksiin
  • Kiinteistön energiankulutuksen optimointi
  • Asumisviihtyvyyden parantaminen
  • LVIS-järjestelmien hallinta

Rakennusautomaation hyödyt pitkällä aikavälillä:

  • Hallitut korjaus- ja energiakustannukset
  • Kiinteistön arvon ja toimintavarmuuden säilyminen


Kuva: Pixabay