Vastuullisuus

Espoon Asuntojen tavoitteena on ymmärtää mahdollisimman kattavasti, miten toimintamme vaikuttaa ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Vastuullisuuden olennaiset näkökohdat

Olemme toteuttaneet sidosryhmillemme vastuullisuuskyselyn, jonka perusteella tunnistimme kahdeksan olennaista näkökohtaa.

Sosiaalinen vastuu

Olemme asukkaillemme turvallinen vuokranantaja ja huolehdimme myös heistä, jotka tarvitsevat elämäntilanteensa takia apua pysyäkseen arjen syrjässä kiinni. 

Ympäristövastuu

Ympäristövastuullinen toimintamme perustuu elinkaariajatteluun. 

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tarkoittaa meille hyvää taloudenhoitoa, yhteisvastuullisuutta sekä taloudellisen hyödyn tasaista ja pitkäjänteistä tuottamista sidosryhmillemme.

Vastuullisuuden johtaminen perustuu strategiaamme ja arvoihimme, joita täydentävät eettiset periaatteet. Yhdessä kehitämme parempia tapoja ja keinoja viedä toimintaamme entistä vastuullisempaan suuntaan.

Strategia

Tehtävämme on edistää asiakkaidemme hyvinvointia ja lisätä Espoon kaupungin kilpailukykyä.

Arvot ja päämäärä

Arvot ja päämäärä ovat kaiken toimintamme perusta.

Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet koskevat ihan kaikkia: johtoa, esihenkilöitä ja työntekijöitä.

Vastuullisuusraportit

Vuodet ovat työntäyteisiä ja niiden varrelle mahtuu lukuisia pieniä ja vähän isompia onnistumisia. Osan niistä kirjaamme vastuullisuusraporttiin, jota julkaisemme vuosittain.

Vastuullisen toiminnan jatkuva parantaminen vaatii tavoitteita, mittareita ja jatkuvaa seurantaa, siksi raportointi onkin olennainen osa vastuullisuutta.