Hankinnat

Teemme laadukkaita ja taloudellisia hankintoja ja pyrimme siihen, että mahdollisimman monet espoolaiset hyötyisivät hankinnoistamme. Edistämme hankintojen kautta tervettä kilpailua sekä kestävää kehitystä.

Olemme Espoon kaupungin sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö ja siten julkinen toimija. Noudatamme hankinnoissamme julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä Espoon Asuntojen hallituksen hyväksymää hankintaohjetta.   

Julkaisemme kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset HILMAssa, joko kansallisesti tai EU-laajuisesti, hankinnan arvosta riippuen.  

Käytämme sähköistä kilpailutusjärjestelmää, josta löytyvät parhaillaan käynnissä olevien kilpailutusten tarjouspyynnöt ja niihin liittyvät asiakirjat.

Vastuullisia hankintoja

Otamme hankinnoissamme huomioon myös vastuullisuusseikat, joilla tarkoitetaan ympäristö-, taloudellisia ja sosiaalisia näkökohtia. Noudatamme tilaajavastuulakia kaikkien hankintojen kilpailuttamisessa sekä koko sopimuskauden ajan.

Toimitamme sopimuskumppaneille tiedoksi eettiset periaatteemme.

Hankimme kiinteistöhuollon ja -kunnossapidon palvelut paikallisilta yrittäjiltä, joten Espoon Asunnoilla on merkittävä paikallinen työllistävä vaikutus. Lisäksi hankinnoillamme on merkittävä välitön vaikutus paikallistalouteen.

Ehkäisemme aktiivisesti  harmaata taloutta.

Toiminnassamme otamme huomioon myös pienet palvelujentarjoajat ja kannamme vastuuta yhteistyöverkostoistamme.

Vastuullisuus

Rakennamme tuleville sukupolville taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kaupunkia.

Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet koskevat ihan kaikkia: johtoa, esihenkilöitä ja työntekijöitä.