Vuosikatsaus 2016

Vuosi 2016 sujui Espoon Asunnoilla mainiosti epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta. Espoo houkuttelee yhä enemmän asukkaita monestakin syystä, ja pyrimme vastaamaan kasvavaan asuntojen tarpeeseen huolehtien samalla myös asumismenojen pysymisestä kohtuullisena.

Vuoden 2016 vastuullisuusraportissa sovellamme ensimmäistä kertaa Global Reporting Initiative (GRI) -järjestelmää. Järjestelmän tavoitteena on tukea meitä vastuullisuutta koskevien tavoitteidemme asettamisessa, mittaamisessa ja saavuttamisessa. Esittelemme raportissa esimerkkejä siitä, kuinka sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu toteutuvat toiminnassamme.

Tutustu vuosikatsaukseen oheisesta linkistä!

Hyppää seuraavan upotetun sisällön yli