Vuosikatsaus 2017

Vuosi 2017 sujui Espoon Asuntojen kannalta suunnitellusti. Vakaan taloudellisen asemamme ansiosta perustehtävämme toteauttaminen, eli kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakennuttaminen ja vuokraaminen, oli mahdollista täysipainoisesti. Katsauksessa kerromme vastuullisesta toiminnastamme vuoden 2017 osalta.

Vuoden 2017 vastuullisuusraportissa olemme kiinnittäneet erityistä huomiota vastuullisuuden näkökohtien arviointiin suhteessa toisiinsa. Taloudellisen vastuun näkökulmasta olennaisimmaksi nousi taloudellisen lisäarvon tuottaminen oikeudenmukaisella ja vaikuttavalla tavalla. Sosiaalisen vastuun osalta rauhallisten asuinalueiden rakentaminen ja tasapainoinen asukasrakenne sekä henkilöstön hyvinvointi koetaan olennaisimmaksi. Ympäristövastuussa korostuu rakennusten kestävä elinkaari.

Tutustu vastuullisuusraporttiin alla olevasta linkistä!

Hyppää seuraavan upotetun sisällön yli