Vuosikatsaus 2020

Vuosi 2020 oli monin tavoin poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. Poikkeavista olosuhteista huolimatta onnistuimme hyvin Espoon kaupungin meille asettamien tulostavoitteiden saavuttamisessa sekä strategisten painopisteidemme mukaisten toimenpiteiden toteuttamisessa. Näitä ovat esimerkiksi asuntotuotantotavoitteen saavuttaminen, asiakaskokemuksen ja vuokraustoiminnan kehittäminen sekä kestävän kehityksen edistäminen.

Espoon Asuntojen liikevaihto jäi hieman viime vuotta alhaisemmaksi ja oli 139,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdon heikkenemiseen vaikuttivat kaavamuutoksen alla olevien ja purkuun menevien kohteiden selkeästi alhaisemmat vuokratuotot. Liikevaihtoa heikensivät myös koronapandemian vuoksi annetut liiketilavuokra-alennukset sekä poikkeustilanteen heijastuminen asuntojen ja liiketilojen vuokraukseen. Myös maltillinen vuokrankorotus, 0,8 % (2,5 % v. 2019) sekä uudiskohteiden valmistumisten painottuminen loppuvuoteen vaikuttivat liikevaihdon heikkenemiseen.

Hyppää seuraavan upotetun sisällön yli