Kuva
Asuntotarjouksen liitteitä kuvataan puhelimella ylhäältäpäin.

Asuntotarjouksen liitteet

Jos olet kiinnostunut sinulle tarjotusta asunnosta, toimita asuntotarjouksessa pyydetyt liitteet kolmen arkipäivän sisällä ja noudata asuntotarjouksen ohjeistusta. Alkuperäisiä dokumentteja ei vaadita, vaan voit toimittaa esimerkiksi tarkat kuvat niistä. Huomaa, että asuntotarjous raukeaa, jos emme saa liitteitä määräaikaan mennessä.

Asuntotarjouksen hyväksymiseen tarvittavat liitteet on toimitettava määräaikaan mennessä. Voit valita tarvittavat liitteet laitteelta, jolle olet ne tallentanut, tai valokuvata ne.

Varmista valokuvien selkeys 

 • vältä ylimääräistä sisältöä, 
 • tarkenna huolellisesti, 
 • älä käytä salamaa, kun otat kuvan ja
 • varmista vielä ennen lähetystä, että kuva on tarkka ja liitteen teksti on helposti luettavissa. 

Tarjous voidaan peruuttaa, jos tilanteesi muuttuu tai liitteitä ei toimiteta ajoissa. Tarvittaessa pyydämme lisätietoja tai uusia dokumentteja liitteiden käsittelyn yhteydessä. Voimme päivittää hakemustasi liitteistä ilmenevien tietojen perusteella.
 

Yleisimmät liitteet, joita voimme pyytää

Esitäytetty veroilmoitus

Toimita esitäytetty veroilmoitus viimeksi toimitetusta verotuksesta. Löydät sen pdf-tiedostona  OmaVero-palvelusta, jonka käyttö vaatii vahvaa tunnistautumista. 

Ohjeet:

 • Kun olet kirjautunut Omavero-palveluun, kaikki sinulle toimitetut päätökset ja kirjeet löytyvät Yhteydenpito - välilehden postilaatikosta
 • Etsi listauksesta ”Esitäytetty veroilmoitus” ja avaa dokumentti klikkaamalla sen otsikkoa. 
 • Tallenna ruudulle avautunut pdf-tiedosto omalle laitteellesi. 
 • Jos et löydä dokumenttia postilaatikosta, tarkista Arkisto

Jos veroilmoituksesta ilmenee, että sinulla on varallisuutta (kuten arvopapereita tai kiinteistö), sinun tulee toimittaa selvitys niiden tämänhetkisestä käyvästä arvosta. Sama koskee erittelyosaan merkittyjä mahdollisia velkoja. Katso tarkempi ohjeistus kohdasta ”Selvitys varallisuudesta ja veloista”.

Jos tarvitset tarkempaa ohjeistusta OmaVero-palvelun käytössä, käänny Verohallinnon puoleen.

Palkkalaskelma tai muu tulotodistus

Pyydämme sinua toimittamaan ajantasaisen selvityksen kuukausittaisista bruttotuloistasi. Voit käyttää tähän tarkoitukseen esimerkiksi uusinta palkkalaskelmaasi tai palkkalaskelmaan rinnastettavaa dokumenttia.

Hyväksyttäviä todisteita ovat muun muassa:

 • Viimeisin palkkalaskelma
 • Kelan etuuspäätökset, kuten työttömyyspäiväraha tai kotihoidontuki
 • Työttömyyskassan maksuilmoitus

Huomaa, että pelkät tilitapahtumakopiot eivät kelpaa tulotodistukseksi, eikä niitä tarvitse lähettää.

Jos tulosi vaihtelevat kuukausittain, toimita tulotietosi viimeisen kuuden (6) kuukauden ajalta.

Eläketodistus

Pyydämme sinua toimittamaan todistuksen tai päätöksen, josta ilmenee bruttomääräinen eläkkeesi kuluvan vuoden osalta. 

Jos saat eläkettä useammasta lähteestä, tarvitsemme vastaavat dokumentit jokaiselta eläkkeenmaksajalta. Saat sinulle toimitetun päätöksen tai vuosikirjeen eläkkeesi määrästä eläkkeenmaksajan sähköisestä asiointipalvelusta

Lisäksi, jos saat eläkettä ulkomailta ja se on mainittu veroilmoituksesi erittelyosassa, tarvitsemme myös tästä todistuksen.

Selvitys varallisuudesta ja veloista

Olet saanut tarjouksen ARA-vuokra-asunnosta, ja sen asukasvalinnassa sovelletaan varallisuusrajoja.

Jos sinulla on varallisuutta, tarvitsemme sinulta selvityksen varallisuutesi arvosta ja siihen kohdistuvista veloista.

Varallisuuden määritteleminen: Varallisuudeksi lasketaan esimerkiksi omistusasunto, kesämökki, tontti, osakkeet ja rahastot. Varallisuustiedot löydät esitäytetyltä veroilmoitukselta kohdasta Varallisuus

Omistusasunnon arvo: Jos omistat asunnon, pyydämme sinua toimittamaan selvityksen, joka todistaa asunnon nykyisen arvon. Hyväksyttäviä dokumentteja ovat esimerkiksi:

 • Enintään vuoden vanha kauppakirja
 • Kiinteistövälittäjän tekemä arvio
 • Muu luotettava dokumentti

Muu kiinteistöomistus: Jos omistat muita kiinteistöjä, kuten kesämökin, tarvitsemme uusimman kiinteistöverotuspäätöksen. Jos omistamasi kiinteistön tai omistusosuutesi verotusarvo ylittää 20 000 euroa, sinun tulee toimittaa luotettava todistus kiinteistön tämänhetkisestä käyvästä arvosta.

Velat: Varallisuuden määrittelyssä otamme huomioon myös siihen kohdistuvat velat, kuten jäljellä olevan asuntolainan määrän. Veloista tulee toimittaa selvitykset niiden tämänhetkisestä saldosta. Huolehdi, että velallisen nimi näkyy dokumentissa.

Huomaa, että oma arvio varallisuuden arvosta ei kelpaa selvitykseksi, vaan tarvitsemme viralliset tai luotettaviksi katsotut dokumentit.

Määräaikainen vuokrasopimus

Määräaikainen vuokrasopimus on voimassa tietyn ja ennalta sovitun ajan. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy sovittuun päivään mennessä ilman vuokranantajan tai vuokralaisen erillistä ilmoitusta.

Jos vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva, ja sille on määritelty ensimmäinen mahdollinen irtisanomisaika, vuokrasopimus ei ole määräaikainen.

Oleskelulupakortti

Kun tarvitsemme tietoja oleskelustatuksestasi, pyydämme sinua toimittamaan selkeät kuvat oleskelulupakortin molemmista puolista. Oleskelulupakortti on luottokortin kokoinen ja siinä näkyvät oleskeluluvan tiedot sekä henkilökohtaiset tietosi.

Oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus tai suomalainen henkilökortti

Jos olet EU-kansalainen ja olet rekisteröinyt oleskeluoikeutesi Suomessa, olet saanut Maahanmuuttovirastosta oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksen. 

Jos olet kadottanut dokumentin, voit pyytää Maahanmuuttovirastolta uutta maksua vastaan. 

Huomaa, että suomalainen henkilökortti ei ole sama kuin ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti. Myöskään ote väestötietojärjestelmästä ei ole hyväksyttävä todistus oleskeluoikeudesta.

Opiskelutodistus

Jos olet päätoiminen opiskelija ja saat opiskelusi ajalta Kelan opintotukea, pyydämme toimittamaan opiskelutodistuksen. Opiskelutodistuksen tulee vahvistaa, että olet ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi kyseiselle lukukaudelle. Voit hankkia opiskelutodistuksen seuraavasti:

 • käyttämällä oppilaitoksesi tarjoamaa sähköistä järjestelmää tai
 • ottamalla yhteyttä oppilaitoksesi opintotoimistoon.

Huomaa, että emme tarvitse opintosuoritusotetta, vain opiskelutodistuksen.

Jos saat opiskelun ajalta jotain muuta etuutta kuin opintotukea, pyydämme toimittamaan päätöksen myös kyseisen etuuden myöntämisestä.

Irtisanomisilmoitus tai oikeuden päätös

Jos olet ilmoittanut asuntohakemuksellasi, että nykyinen vuokrasopimuksesi on irtisanottu, tarvitsemme tästä kirjallisen todisteen. Toimita joko kopio

 • irtisanomisilmoituksesta,
 • vuokrasopimuksen purusta tai
 • tai oikeuden päätöksestä.

Dokumentista tulee selvitä irtisanomisajankohta ja irtisanotun asunnon osoite.

Selvitys lapsen asumisesta

Jos tarvitsemme selvityksen lasten asumisjärjestelyistä, se voi olla

 • itse laadittu selvitys: Voit kirjoittaa selvityksen lasten asumisjärjestelyistä itse. mutta molempien huoltajien tulee allekirjoittaa dokumentti. 
 • Viranomaisen vahvistama päätös.

Selvitys lasten asumisesta, voi olla tarpeellinen mm. varallisuuden selvittämisen yhteydessä.