Bild
Kuvassa on matkapuhelin sekä huutomerkki kertomaan huijausviestistä
Nyheter 02/03/2023 - 16:15

Det finns bluffmeddelanden i omlopp i Esbo stads hyresbostäders namn

Några av våra boende har fått ett bluffmeddelande som är avsett för boende i Esbo stads hyresbostäder. Reagera inte om du har fått ett SMS med ett nytt kontonummer och en förfallodag för din hyresfaktura. Vi skickar aldrig kontouppgifter via SMS.

I bluffmeddelandet anges att kontonumret för Esbo stads hyresbostäders hyresbetalning kommer att förändras från och med början av februari 2023. Esbo stad anges som avsändare till meddelandet. Meddelandet har inte skickats av Esbo Bostäder och kontonumret som anges i meddelandet tillhör inte Esbo Bostäder.

Esbo Bostäders hyresbetalningsdatum och kontouppgifter har inte förändrats. Reagera inte om du har fått ett SMS med nya anvisningar om hyresbetalning. Vi skickar aldrig kontouppgifter via SMS.

Om du har betalat hyran till kontot som anges i bluffmeddelandet, bör hyran normalt betalas med korrekta betalningsuppgifter till Esbo Bostäders konto. Kontakta din bank så snart som möjligt. Du bör också göra en brottsanmälan om saken.

Vi har informerat våra boende om bluffmeddelandet via SMS, på vår webbplats och på vårt Facebook-konto.