Kuva
Kuvassa on asukkaita kerhohuoneessa.
Uutinen 04.09.2023 - 15:00

Asukastoiminta uudistuu – nämä asiat muuttuvat

Asukastoimintaa ohjaava Laki yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa muuttuu 1.1.2024. Olemme kevään ja kesän ajan tarkastelleet lain muutosten vaikutusta asukastoimintaamme ja kartoittaneet kyselyillä sekä asukkaiden että asukastoimijoiden näkemyksiä asukastoiminnasta. Näiden pohjalta asukastoimintaan on tulossa joitain muutoksia.

Vuoden 2024 alussa asukastoimintaamme tulee joitain muutoksia, joista keskeisimmät on esitetty alla. Muutokset koskevat enimmäkseen asukashallintoa, oman talon toiminnan muutokset ovat vähäisiä. 

Keskeisimmät muutokset asukastoimintaan 1.1.2024 alkaen

Kaikissa taloissa järjestetään edelleen asukkaiden kokoukset, joissa on mahdollista valita asukastoimikunta tai kiinteistön asukkaiden edustaja. Asukastoimikunnassa on 3–9 jäsentä. Asukastoimikuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, joista tehtävistä maksetaan jatkossa pieni vuosipalkkio. 

Tuemme asukastoimintaa talokohtaisella määrärahalla, jonka summat säilyvät ennallaan. Muutoksena aiempaan, talokohtaisella määrärahalla ei saa ostaa alkoholia. Jatkossa tulee mahdolliseksi myös hakea lisämäärärahaa erilaisten ideoiden toteuttamiseen, esimerkiksi talon pyöreisiin vuosijuhliin. Uutta on myös, että määrärahan käytöstä tulee tehdä vuosittain kevyt kirjallinen toimintasuunnitelma. Toimitamme asukastoimikunnille valmiin pohjan helpottamaan suunnitelman laadintaa.

Asukastoimikunnan lisäksi asukkaiden kokouksissa on aiemmin voitu nimetä väestönsuojan hoitaja, turvallisuushenkilö, ympäristöekspertti, huollon ja siivouksen yhteyshenkilö sekä vähemmistöryhmien edustaja. Vuodelle 2024 voidaan edelleen valita väestönsuojan hoitaja sekä turvallisuushenkilö, mutta muihin rooleihin tulee muutoksia, joista kerromme myöhemmin lisää.

Piirineuvostojen tilalle aluetapaamiset

Kiinteistöjen puheenjohtajat ovat tavanneet toisiaan vuosittain noin kahdeksan kertaa piirineuvostojen kokouksissa. Piirejä on ollut yhdeksän. Nykyisistä piireistä luovutaan vuoden 2024 alusta alkaen, ja niiden tilalle tulee 15 aluetta. Espoon Asuntojen isännöitsijät järjestävät kunkin alueen asukastoimikuntien puheenjohtajille tapaamisia neljä kertaa vuodessa. Tämän lisäksi alueen kiinteistöjen puheenjohtajat voivat tavata myös keskenään.

Lisäksi puheenjohtajille järjestetään palautetilaisuuksia, joissa voi antaa palautetta ostopalveluista, esimerkiksi kiinteistöhuollosta ja siivouksesta.

Yhteistyöelimeen lisää jäseniä

Espoon Asuntojen ja asukkaiden yhteistyöelimeen, jota on aiemmin kutsuttu nimellä AHJO, valitaan jatkossa jokaiselta alueelta yksi jäsen. Näin ollen yhteistyöelimessä on jatkossa 15 asukasjäsentä nykyisen yhdeksän sijaan. Yhteistyöelimessä käsitellään kaikille kiinteistöille yhteisiä asioita ja linjauksia. 

Hallituksen asukasjäsenet

Aiempaan tapaan asukkailla on oikeus nimetä ehdokkaita Espoon Asuntojen hallituksen asukasjäseniksi. Asukasvaalit järjestetään neljän vuoden välein samana vuonna kuin kuntavaalit järjestetään. Seuraavat vaalit ovat vuonna 2025. Asukasjäseniä valitaan hallitukseen kaksi. Aiemmin ehdokkaiden määrää ei ole määritelty tarkkaan, mutta uudistuksen myötä ehdokkaita tulee olla vähintään kuusi. 

Asukkaiden kokoukset järjestetään vuosittain marras-joulukuussa. Oman talon kokoukseen kannattaa osallistua. Toiveenamme on, että asukastoiminta houkuttelisi jatkossa entistä enemmän kaikenlaisia ihmisiä mukaan. Tervetuloa mukaan!