Kuva
Kuvassa käsi, joka kirjoittaa kynällä muistilehtiöön.
Uutinen 22.8.2023

Esitykset vuoden 2024 vuokriksi on lähetetty asukastoimikunnille lausuttaviksi

Espoon Asunnot on saanut valmiiksi luonnokset kiinteistökohtaisista vuokranmäärityslaskelmista. Laskelmiin sisältyy esitys vuoden 2024 vuokrista, joiden esitetään nousevan keskimäärin 4,9 prosenttia.

Espoon Asuntojen vuokranmääritys on edennyt lausuntovaiheeseen, mikä tarkoittaa, että asukastoimikuntien on nyt mahdollista esittää omia näkemyksiään ja muutosehdotuksiaan kiinteistökohtaisiin vuokranmäärityslaskelmiin. Lausuntoaikaa on 15.9. asti, jonka jälkeen käsittelemme määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot ja teemme aineistoihin tarpeelliseksi katsomamme muutokset.

Haastavan kustannuskehityksen vuoksi vuokrantarkistustarve on olemassa

Vuokranmäärityksemme perustuu omakustannusperiaatteeseen. Perimme vuokrina sen, mitä kiinteistöjen käyttö-, ylläpito- ja rahoituskustannusten kattamiseksi tarvitsemme. Päivittäisten juoksevien kustannusten lisäksi maksamme vuokrina saaduilla rahoilla lainoja ja rahoitamme peruskorjauksia sekä uusien asuntojen rakentamista omiin varoihin.

Asuntojemme vuokrat nousivat tämän vuoden alussa keskimäärin 3,5 prosenttia. Korotuksen taustalla oli kaukolämmön, veden, materiaalien ja palveluiden hintojen sekä lainakorkojen merkittävä nousu, ja sama kustannuskehitys on jatkunut myös tänä vuonna.

Haastavan kustannuskehityksen vuoksi joudumme korottamaan vuokria vuoden 2024 alussa. Espoon Asunnot esittääkin tässä vaiheessa, että vuokrien keskimääräinen korotustarve on 4,9 prosenttia.

Vuokranmaksukirjeet asukkaille lokakuun aikana

Vahvistamme vuoden 2024 vuokrat syyskuun lopussa ja viestimme hyväksytyistä vuokrantarkistuksista verkkosivuillamme. Asukkaamme saavat lokakuun aikana vuoden 2024 vuokranmaksukirjeet, joista käy ilmi heidän asuntokohtainen vuokransa. Uudet vuokrat tulevat voimaan 1.1.2024.

Vuokranmäärityksemme perustuu omakustannusperiaatteeseen. Perimme vuokrina sen, mitä kiinteistöjen käyttö-, ylläpito- ja rahoituskustannusten kattamiseksi tarvitsemme. Päivittäisten juoksevien kustannusten lisäksi maksamme vuokrina saaduilla rahoilla lainoja ja rahoitamme peruskorjauksia sekä uusien asuntojen rakentamista omiin varoihin.