Asiakaspuhelinpalvelumme on suljettu to 13.5. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa.

Espoon Asunnot Oy:n hallituksen kokous 1.10.2020, päätöskooste

Kokouksessa käytiin läpi muun muassa toimitusjohtajan esittelemä tilannekatsaus sekä käsiteltiin ja päätettiin vuoden 2021 vuokrat.
Kuva

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle tilannekatsauksen, joka merkittiin tiedoksi.
Tiedoksi merkittiin myös asukastoimikuntien lausuntojen ja omatoimihuollon sitoumusten lukumäärät, jonka jälkeen hallitus käsitteli ja päätti vuoden 2021 vuokrat. Yhtiötasolla keskimääräinen vuokrantarkistus on 0,6 %. Rakennuttamis- ja investointiasioissa hyväksyttiin Karakalliontie 1 (talot J ja K) uudiskohteen investointiesitys sekä Karakalliontie 1 (raput A-I) peruskorjauksen hankesuunnitelma. Lisäksi päätettiin hakea avustusta ARAsta koskien perusparannuskohteen Keskijuoksu 19 sähköautojen latausinfraa ja merkittiin tiedoksi uudisrakentamisen tuotanto-ohjelma.

Hallituksen seuraava kokous pidetään 19.11.2020.
__________________________________

Espoon kaupungin konserniohjeessa linjataan, että merkittävimpien kaupungin tytäryhteisöjen tulee laatia hallituksen kokouksista julkinen päätöskooste. Espoon Asunnot Oy noudattaa ohjeistusta julkaisemalla koosteen verkkosivuillaan.