Kuva
Kuvassa käsi, jonka yläpuolella on pilvi ja siinä teksti Co2.
Uutinen 10.10.2022

Espoon Asuntojen hiilijalanjäljen suuruus selvitetään laajalla päästölaskennalla

Espoon Asunnot on sitoutunut Espoon kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä sekä valtakunnallisiin ilmastotavoitteisiin. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme ilmastotoimillemme tiekartan. Sen laadinta alkoi syyskuussa päästölaskennalla.

Kestävän kehityksen edistäminen on kirjattu Espoon Asuntojen strategisiin painopisteisiin ja arvoihin.

– Ilmastotavoitteisiin pääseminen edellyttää, että meillä on kattava kuva nykytilanteesta. Sen selvittämiseksi käynnistimme syyskuussa kaikkia toimintojamme koskevan päästölaskennan, kertoo vastuullisuuspäällikkö Aki Moilanen.

Päästölaskenta tehdään laskemalla yhtiön vuotuiset päästöt (2021) GHG (Greenhouse Gas-protocol) -protokollan mukaisesti.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun toteutamme laskennan näin laajana. Laskennassa huomioidaan oman toimintamme lisäksi arvoketjun aiheuttamat päästöt. Saadut tulokset luovat perustan tiekartalle ja toimenpideohjelmalle päästöjemme vähentämiseksi, sanoo Aki Moilanen.

Syyskuussa alkaneen projektin on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä. Sen jälkeen työ jatkuu toimenpiteiden viennillä käytäntöön. Konsulttina ja asiantuntija-apuna projektissa toimii SITOWISE Oy.

– Ilmastotavoitteisiin pääseminen edellyttää, että meillä on kattava kuva nykytilanteesta, sanoo Espoon Asuntojen vastuullisuuspäällikkö Aki Moilanen.