Espoon Asuntojen johdon ja asukkaiden yhteistyöelin Ahjon kokouksen kooste 3.5.2022

Päätöskooste Espoon Asuntojen johdon ja asukkaiden yhteistyöelin Ahjon kokouksesta, joka pidettiin 3.5.2022.
Image

Esiteltiin kiinteistöjen päivittäiset siivoustoimenpiteet.
Hyväksyttiin sopimus asukasvalvonnasta.
Käytiin läpi valmisteilla olevaa yhteishallintolakiuudistusta.
Asukastoimijoiden virkistyspäivä toteutuu 7.5.2022.

Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohta 7.6.2022.

AHJO on keskustelufoorumi ja yhteistyöelin yrityksen johdon ja asukkaiden välillä. AHJO:n jäseniä ovat Espoon Asuntojen johtoryhmä ja piirineuvoston puheenjohtajat.

Asukashallinto

Asukashallintoon kuuluvat asukasasiamies, kaksi asukkaiden valitsemaa edustajaa hallituksessa, yhteistyöelin AHJO, asukastoimikunnat ja piirineuvostot. 

Mukaan asukastoimintaan

Asukastoiminnassa voit olla mukana vaikuttamassa. Asukastoiminta on monimuotoista tekemistä asuinympäristön hyväksi, jossa pienilläkin teoilla on merkitystä.