Espoon Asuntojen johdon ja asukkaiden yhteistyöelin Ahjon kokouksen kooste 7.6.2022

Päätöskooste Espoon Asuntojen johdon ja asukkaiden yhteistyöelin Ahjon kokouksesta, joka pidettiin 7.6.2022.
Kuva

Käsiteltiin Espoon Asuntojen viherhoitoa.
Käytiin läpi vuokranmäärityksen tilannetta.

Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohta 13.9.2022.

AHJO on keskustelufoorumi ja yhteistyöelin yrityksen johdon ja asukkaiden välillä. AHJO:n jäseniä ovat Espoon Asuntojen johtoryhmä ja piirineuvoston puheenjohtajat.

Asukashallinto

Asukashallintoon kuuluvat asukasasiamies, kaksi asukkaiden valitsemaa edustajaa hallituksessa, yhteistyöelin AHJO, asukastoimikunnat ja piirineuvostot. 

Mukaan asukastoimintaan

Asukastoiminnassa voit olla mukana vaikuttamassa. Asukastoiminta on monimuotoista tekemistä asuinympäristön hyväksi, jossa pienilläkin teoilla on merkitystä.