Kuva
Kuvassa Joutsenmerkkikylttiä kiinnitetään Karakalliontie 1:n seinään.
Uutinen 24.10.2022

Espoon Asuntojen kohde Karakalliossa sai Joutsenmerkin

Espoon Karakallioon valmistuva Karakalliontie 1:n uudiskortteli on pian muuttovalmis. Maanantaina 24.10. kolmesta kerrostalosta muodostuva kortteli sai virallisen sinetin sille, että se täyttää pohjoismaisen Joutsenmerkin tiukat ympäristökriteerit. Korttelissa on kaksi Espoon Asuntojen kerrostaloa ja yksi Asuntosäätiön asumisoikeuskohde.

Kuvassa Joutsenmerkkitunnusta kiinnittävät Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä ja Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

------------------------------------------------------

Karakalliontien kohteeseen kuuluu kolme 7-kerroksista pistetaloa sekä pihakannen alle asettuva autohalli. Talot käsittävät kaikkiaan 143 ARA-rahoitteista eli valtion tuella rakennettavaa vuokra- ja asumisoikeusasuntoa. Taloista kaksi NCC on toteuttanut Espoon Asunnoille ja yhden Asuntosäätiölle. 

Ensimmäinen Joutsenmerkkikohde

Jotta arvostetun pohjoismaisen ympäristömerkin saa, täytyy kiinteistön täyttää merkin tiukat kriteerit aina suunnitteluvaiheesta alkaen. Joutsenmerkkiä hakiessa rakennushankkeen on täytettävä kaikki pakolliset vaatimukset ja lisäksi kerättävä pisteitä pistevaatimuksista. Nämä pistevaatimukset ovat valinnaisia toimenpiteitä, joista rakentaja voi kerätä vaaditun pistemäärän haluamallaan tavalla. Painopisteitä ovat energiatehokkuus, materiaalivalinnat, kemikaalit ja kiertotalous. Ympäristömerkintä Suomi Oy tarkistaa kaikkien vaatimusten täyttymisen ja suorittaa kohteessa aina myös tarkastuskäyntejä.

– Karakalliossa käytetyt rakennusmateriaalit ja niiden sisältämät kemikaalit ovat käyneet läpi Joutsenmerkin tarkan seulan, mikä edistää myös sisäilman laatua. Puutavarahankinnoissa on painotettu kestävää metsänhoitoa. Energialuokaltaan kohde on vaatimusten mukaan A-luokkaa, Ympäristömerkinnän toimitusjohtaja Riikka Holopainen kertoo.

Uudiskorttelille on asetettu hiilijalanjälkitavoite

Hankkeen alussa Karakalliontien taloille asetettiin numeerinen hiilijalanjälkitavoite, alle 1250 kgCO2/brm2/talo. Luku pohjautuu tuloksiin NCC:n aiemmasta, vuonna 2018 toteutetusta kerrostalohankkeesta, jossa tutkittiin hiilijalanjälkeä Joutsenmerkki-rakentamisessa. Karakallion kohteessa on tutkittu lisäksi talotekniikan, kuten maalämmön ja aurinkopaneelien, vaikutusta hiilijalanjälkeen.

– Käyttövaiheen hiilijalanjälkilaskelmat ovat vielä työn alla, mutta rakennuslupavaiheen laskelma on osoittanut, että olemme Karakallion kohteessa tavoitteessa, kertoo NCC:n toimialajohtaja Timo Suominen.

Lopullisista tuloksista viestitään heti, kun Karakalliontien hiilijalanjälkilaskelma valmistuu.

"Tontilla sijaitsee jo entuudestaan kaksi 1960-luvun lopulla valmistunutta vuokrakerrostaloamme, jolle kiinteistökehitystyömme mahdollisti uuden Joutsenmerkkikorttelin rakentamisen. Uudiskortteli yhdistelee eri asumismuotoja ja on hieno osoitus siitä, että hiilijalanjäljen pienentäminen on mahdollista myös kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa ja asumisessa”, sanoo Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä.