Espoon Asuntojen vuosi 2021: Poikkeusoloissa turvallisen asumisen merkitys korostuu

Espoon Asuntojen liikevaihto kasvoi viime vuonna 2,6 %, asuntojen käyttöaste oli 98,5 % ja vaihtuvuus edelleen pientä, vain 12,6 %. Uusia ARA-vuokra-asuntoja saatiin rakenteille 403, mikä on lähes puolet kaikista Espoossa viime vuonna aloitetusta ARA-vuokra-asunnoista (839).
Kuva

Poikkeusoloissa perusasioiden, kuten kodin ja turvallisen asumisen, merkitys korostuu ihmisten ajattelussa. Näin on käynyt myös toista vuotta jatkuneen koronapandemian aikana. Poikkeuksellinen tilanne on kohdellut eri toimialoilla toimivia yrityksiä hyvin eri tavoin. Espoon Asuntojen taloudelliseen tilanteeseen koronapandemialla ei ole ollut merkittävää vaikutusta. Viime vuosi olikin Espoon Asuntojen osalta tavoitteiden mukainen.

– Liikevaihtomme nousi 142,8 miljoonaan euroon (139,2), eli kasvua edellisvuoteen oli 2,6 %. Liikevaihdon kasvu selittyy uudiskohteista kertyneillä vuokratuotoilla sekä vuodelle 2021 tehdyillä vuokrantarkistuksilla, joiden keskimääräinen suuruus oli 0,6 %, kertoo Espoon Asuntojen toimitusjohtaja Jaakko Kammonen.

Viime vuonna pääkaupunkiseudun yleisillä vuokramarkkinoilla koettu tarjonnan lisääntyminen ja jopa hetkittäinen ylitarjonta eivät vaikuttaneet kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen kysyntään. Espoon Asunnot vastaanotti hakemuksia edellisvuoden tapaan runsaasti, kaikkiaan 31 919 kappaletta. Vuoden lopussa aktiivisia hakemuksia oli 6 619, mikä on hieman edellisvuotta enemmän.

– Selvän piikin aktiivisten hakemusten määrään aiheuttivat kaksi vuoden lopussa valmistunutta uudiskohdetta. Niistä ensimmäinen valmistui lokakuussa Järvenperään, josta asuntoa haki 1210 kotitaloutta. Kuukautta myöhemmin valmistuneesta Niittykummun uudiskohteesta oli kiinnostunut  1100 hakijakotitaloutta, kertoo Espoon Asuntojen asiakkuusjohtaja Juha Heino.

Suurin kysyntä on jo vuosien ajan kohdistunut pieniin asuntoihin, eli yksiöihin ja kaksioihin. Niitä Espoon Asuntojen asuntokannasta on yli 60 %.  

– Pienten kotitalouksien (1-2 hlöä) osuus kaikista hakijoista oli vuoden lopussa 77 %. Heidän osuutensa korostui myös asunnon saaneiden joukossa. Kaikkiaan asunnon sai kauttamme 2 166 (1 944) kotitaloutta. joista 59,7 % eli 1297 (1 265) muutti yksiöön tai kaksioon.

Espoon Asuntojen käyttöaste oli viime vuonna 98,5 %, mikä ylitti omistajan asettaman tavoitteen 0,5 prosenttiyksiköllä. Vuoden 2022 alussa käyttöastetavoite nousi 98,5:een %:iin.

Korkea käyttöaste ja vain 12,6 %:iin yltänyt vaihtuvuus kertovat vuokrasuhteiden pysyvyydestä. Ne ovat korkean kysynnän ohella myös syitä, jotka heikentävät mahdollisuuksiamme tarjota asuntoa kaikille hakijoille.

Asuntotuotannon osalta viime vuosi oli kolmas perättäinen, kun Espoon kaupungin asettama vuosittainen asuntotuotantotavoite (400 aloitettua asuntoa) ylitettiin, tosin viime vuonna edellisvuosia maltillisemmin.

- Viime vuonna saimme rakenteille neljä uudiskohdetta, joihin tulee 403 uutta ARA-vuokra-asuntoa. Määrä on lähes puolet kaikista Espoossa viime vuonna aloitetusta ARA-vuokra-asunnoista (839)., sanoo Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä.

Syyskuussa Nuottaniemessä käynnistynyt rivitalouudiskohde nosti rakenteilla olevien asuntojen määrän hetkellisesti yli tuhannen. Vuoden lopussa rakenteilla oli kolmetoista (9) kiinteistöä, joihin valmistuu aikanaan 883 (732) uutta kohtuuhintaista ARA-vuokra-asuntoa.

Espoon Asuntojen vuokrataso on edelleen Espoon yleistä vuokratasoa huomattavasti edullisempi. Viime vuonna asukkaat maksoivat asumisestaan 27% alhaisempaa vuokraa ja vuoden 2022 alussa ero nousi lähes 30%:iin.

- Emme tavoittele toiminnallamme voittoa, vaan laskelmat lähtevät siitä, että vuokratulojen tulee kattaa toiminnasta syntyvät kustannukset. Tavoitteellisen ja kustannustehokkaan toimintatapamme ansiosta vuokrantarkistusten taso voitiin pitää maltillisena myös kuluvan vuoden osalta ja vuokrat nousivat vuoden alussa keskimäärin 0,5 prosenttia, toteaa toimitusjohtaja Jaakko Kammonen.

Yleinen taloustilanne ja Ukrainassa käynnissä olevan sodan aiheuttamat talouspakotteet ovat nostaneet energian ja materiaalien hintoja. Inflaation kiihtyminen lisää myös asumiseen liittyviä kustannuksia ja aiheuttaa paineita ajatellen tulevia vuokrantarkistuksia.

Espoon Asunnoille valmistuu tämänhetkisen valmistumisaikatauluarvion mukaan tänä vuonna seitsemän uudiskohdetta, niin Espoon kaupunkikeskuksiin kuin voimakkaasti kehittyville uusille alueille.

– Valmistuvien uudiskohteiden joukossa on muun muassa yhtiön suurin kiinteistökehityskohde Suvelassa ja ensimmäinen joutsenmerkkikohteemme Karakalliossa, kertoo Pirjo Räihä.

Keskeiset tunnusluvut vuodelta 2021 (suluissa vuosi 2020)

  • Asuntoja vuoden lopussa 15 879 (15 724)
  • Liikevaihto 142,8 (139,2) miljoonaa euroa
  • Liikevoitto 10,5 (16,9) prosenttia liikevaihdosta
  • Omavaraisuusaste 25,9 (26,4) prosenttia
  • Tase 1 171,3 (1 118,7) miljoonaa euroa
  • Käyttöaste 98,5 (98,4) prosenttia
  • Vaihtuvuus 12,6 (12,7) prosenttia
  • Aktiivisia hakemuksia vuoden lopussa 6 619 (6 154)
Espoon Asunnot julkaisee verkkosivuillaan myöhemmin keväällä vuoden 2021 toimintakertomuksen ja vastuullisuusraportin.