Noudata erityistä varovaisuutta tulen kanssa

Maasto on edelleen erittäin kuivaa ja tulipalon vaara on ilmeinen. Erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta pyydetään jokaiselta, jotta tulipaloja ei pääse syntymään.

Image

Kuva: Unsplash

Grillaus

Grilliä tulee käyttää harkiten, eikä sitä saa jättää hetkeksikään valvomatta. Grillistä karanneet kipinät voivat pahimmillaan aiheuttaa jopa maastopalon. Grilliä tuleekin valvoa aina siihen asti, kunnes se on jäähtynyt kunnolla.

Erityistä huolellisuutta on syytä noudattaa myös tyhjentäessä grillauksesta tulleita tuhkia, sillä ne voivat sytyttää tulipalon. Tämä johtuu siitä, että tuhka voi pysyä kuumana jopa useamman vuorokauden ajan. Jäähtyneet hiilet ja tuhka kannattaakin kerätä esimerkiksi kannelliseen metalliastiaan.

Muistathan, että grilli tulee sijoittaa vähintään neljän metrin päähän talon seinästä. Parvekkeelle grilli ei kuulu, eikä myöskään luhtitalon pihalla saa grillata. Lue lisää grillauksen säännöistä täällä.

Tupakantumpit

Myös tupakoitsijoilta pyydetään tavallistakin suurempaa varovaisuutta, etteivät tupakantumpit pääse käynnistämään tulipaloa. Tupakantumppeja ei saa heittää parvekkeelta pihalle, sillä ne voivat kulkeutua alemmille parvekkeille tai aiheuttaa paloriskin osuessaan esimerkiksi kuivalle nurmikolle. Savukkeet tulee tumpata huolellisesti sammuksiin, ennen kuin ne heitetään roska-astiaan.

Muistathan, että tupakointi on kielletty kaikissa yhteisissä tiloissa. Lue lisää tupakointia koskevista säännöistä täällä

Roihut ja kynttilät

Iltojen pimetessä on syytä huomioida, että roihuja ei saa polttaa pihoilla eikä parvekkeilla. On myös muistettava, että tunnelmaa luova kynttiläkin on avotuli ja sen kanssa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Kynttilää tulee polttaa ainoastaan palamattomalla alustalla ja sitä ei saa koskaan jättää palamaan ilman valvontaa.