Norra Alberga

Serviceutbudet i Norra Alberga är utan like. Köpcentret Galleria och andra butiker, livsmedelsaffärer och restauranger i området är centraliserade nära järnvägsstationen. Området ligger vid en trafikknutpunkt och förbindelserna till resten av huvudstadsregionen är utmärkta. 

I området finns även ett gymnasium, två yrkeshögskolor och flera daghem. Norra Alberga har en idrottspark som inkluderar ett idrottsstadion, fotbollsplaner, ishall, motionsspår och simhall. All slags hobbyverksamhet är möjlig året runt.

I Södra Alberga, på andra sidan järnvägen, finns flera tjänster centraliserade. I Sellosalen ordnas konserter, utställningar och andra evenemang. I omedelbar närhet av Sellosalen finns köpcentret Sello. Förutom ett stort antal butiker och restauranger har köpcentret en biograf och en bowlinghall.