Bild
Kuvassa käsi, joka kirjoittaa kynällä muistilehtiöön.
Nyheter 10/19/2022 - 09:34

Våra hyror stiger i genomsnitt med 3,5 procent i början av 2023

Esbo Bostäder justerar sina hyror en gång om året, och ändringarna av bostadshyrorna genomförs i början av det följande året. Den fastighetsspecifika hyresbestämningen för 2023 är nu färdig, och som genomsnittlig hyreshöjning 3,5 procent.

Esbo Bostäder följer två principer i sin hyresbestämning: för det första arbetar vi enligt självkostnadsprincipen och för det andra ska hyrorna förbli rimliga.

För nästa år behöver hyrorna höjas något mer än under de två föregående åren, i genomsnitt 3,5 procent. Höjningen är dock ganska måttlig med tanke på den stigande räntenivån, den allmänna ökningen av till exempel fastigheternas underhålls- och byggkostnader till följd av inflationen och den betydande ökningen av energipriser.

– Trots den utmanande kostnadsutvecklingen vill vi säkerställa en måttlig hyresutveckling för våra boende. Nästa år är den genomsnittliga hyran för våra bostäder 13,32 €/månad/m², vilket är mer än 28 procent lägre än den allmänna hyresnivån i Esbo, säger verkställande direktör Jaakko Kammonen.    

Hyreshöjningens belopp varierar från fastighet till fastighet

Den genomsnittliga hyreshöjningen nästa år är alltså 3,5 procent, men höjningens storlek varierar från fastighet till fastighet. De boende får sina hyresavier för 2023 under oktober, och där anges den bostadsspecifika hyran.

– I 26 av Esbo Bostäders fastigheter höjs hyrorna mindre än 2,9 procent, och i de flesta fastigheterna, 240 fastigheter, justeras hyrorna med 3–3,9 procent. I 32 fastigheter höjs hyrorna med över fyra procent, säger kundchef Juha Heinonen.

Stigande elpriser påverkar också bastuavgiften, som stiger från 10 till 15 euro i början av nästa år. Hyran för parkeringsplatserna stiger med 2–5 euro (parkeringsplats i ett parkeringshus +5 €/månad, andra parkeringsplatser +2 €/månad).

Info: Vad betyder självkostnadsprincipen?

Hyran baseras på fastigheternas verkliga drifts-, underhålls- och finansieringskostnader. Förutom till de dagliga löpande kostnaderna tar vi i hyrorna ut medel, med vilka vi betalar av våra lån, renoverar befintliga bostäder och bygger nya bostäder.

Vi följer självkostnadsprincipen i enlighet med stadens strategi både för ARA-fastigheternas del och för de fastigheter vars hyresbestämning inte regleras.
 

De bostadsspecifika hyrorna framgår från hyresavierna för 2023 som skickas till de boende under oktober.