Espoon Asunnot solmi urakkasopimuksen ensimmäisen Joutsenmerkki-kohteensa rakentamisesta Karakallioon

Espoon Asunnot ja Asuntosäätiö ovat sopineet NCC:n kanssa kolmen kerrostalon rakentamisesta Espoon Karakallioon, jossa Espoon Asunnot on ollut kehittämässä kaavaa täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi. Taloista kaksi rakentuu Espoon Asunnoille ja yksi Asuntosäätiölle asumisoikeusasunnoiksi. Kaikille kolmelle kerrostalolle haetaan pohjoismaista Joutsenmerkki-ympäristömerkkiä. Hanke on myös mukana ympäristöministeriön Tietomallipohjainen elinkaariarviointi -pilotissa. KVR-urakan yhteisarvo on noin 21 MEUR.
Image

Nyt käynnistyvällä hankkeella halutaan osoittaa, että kohtuuhintaisessakin rakentamisessa hiilijalanjälkeä voidaan pienentää hyvällä suunnittelulla.

- NCC:lle on kertynyt vahvaa kokemusta Joutsenmerkki-rakentamisesta, joka ohjaa tekemään kestävän kehityksen mukaisia valintoja. Karakallion kohteessa noudatetaan lisäksi ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa ja tutkitaan talotekniikan, kuten maalämmön ja aurinkopaneelien, vaikutusta hiilijalanjälkeen, kertoo NCC:n yksikön johtaja Tuomas Tonteri.

Karakalliossa sijaitseviin seitsenkerroksisiin taloihin tulee yhteensä 143 ARA-rahoitteista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa. Rakennustöiden on arvioitu alkavan vuodenvaiheesta ja päättyvän loppuvuodesta 2022.

- Espoon Asunnoilla on parhaillaan käynnissä useita kaavakehityshankkeita, joista Karakalliontie 1 on yksi. Olemme olleet aktiivisesti mukana luomassa alueen tulevaisuutta, ja nyt nuo suunnitelmat konkretisoituvat, kun täydennysrakentaminen tontilla alkaa. Karakalliontie 1 on myös ensimmäinen Joutsenmerkki-kohde Espoon Asunnoille, ja siksi merkityksellinen. Hanke huomioi vahvasti kestävän kehityksen periaatteet, jotka ovat yksi Espoon Asuntojen strategisista painopisteistä, sanoo Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä.

Asuntosäätiö rakennuttaa Karakallioon asumisoikeusasuntokohteen, joka tarjoaa valmistuttuaan ekologista, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista.

- Elinkaariajattelu on strategiamme mukaisesti keskiössä kehittäessämme yhteistyökumppaneidemme kanssa nykyaikaista asumista rakentamisesta alkaen. Karakallioon toteuttava hanke on valmistuttuaan erinomainen esimerkki kestävästä korttelista, kertoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

Joutsenmerkki rakentamisessa

Joutsenmerkin mukaisessa rakentamisessa otetaan huomioon muun muassa rakennusmateriaalien ekologisuus ja alkuperä, käytettyjen kemikaalien turvallisuus ja terveellisyys, kosteudenhallinta sekä energiatehokkuus. Rakennusjätteen osalta hankkeen tavoitteena on vähintään 70 prosentin kierrätysaste.

- A-energialuokkaan ja sisäilman korkeaan laatuun tähtäävä Joutsenmerkkikohde on yksi niistä laatutasoista, joihin pyrimme kaupunkikehityskohteissamme panostamaan, sanoo hankekehityspäällikkö Anne Björn kohteen hankekehityksestä NCC:n puolelta vastanneesta Kaupunkikehitys -yksiköstä.

- Meistä on tärkeää, että tässä hankkeessa edistetään kohtuuhintaista vähähiilistä rakentamista ja ympäristöministeriön hiilijalanjälkiarviointimenetelmän kehittämistä, Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja Riikka Holopainen toteaa.

Hankkeelle on asetettu hiilijalanjälkitavoite

Karakalliontien taloille on asetettu numeerinen hiilijalanjälkitavoite < 1250 kgCO2/brm2/talo. Luku pohjautuu tuloksiin NCC:n Kaskelantielle toteuttamasta kerrostalonhankkeesta, minkä yhteydessä tutkittiin hiilijalanjälkeä Joutsenmerkki-rakentamisessa.

Karakallion hankkeesta tehdään useampi hiilijalanjälkilaskelma, joiden tulosten perusteella ohjataan hankkeen suunnittelua ja toteutusta kohti pienempää hiilijalanjälkeä. Hankkeesta saatavia tietoja ja kokemuksia käytetään apuna ympäristöministeriön arviointimenetelmän kehittämisessä sekä pohjoismaisessa vähähiilisen rakentamisen menetelmien harmonisoinnissa.

Karakalliontie 1 numeroina

 • Espoon Asunnot
  • Talot K ja J, 7 krs., 2 x 2500 kem2
  • 91 vuokra-asuntoa
 • Asuntosäätiö
  • Talo L, 7 krs., 2500 kem2
  • 52 asumisoikeusasuntoa
 • Nimeämättömiä autopaikkoja yhteensä 121 (autohallissa 80, pihalla 41)
 • Hiilijalanjälkitavoite < 1250 kg CO2/brm2/talo
 • NCC vastaa hankekehittämisestä ja toteuttamisesta. Kokonaissuunnittelusta vastaa Optiplan. Hanke rekisteröidään NCC Building Nordics -liiketoiminta-alueen tilauskantaan rakennusluvan voimaantulon jälkeen.

Joutsenmerkitty talo

 • Joutsenmerkin kriteerit perustuvat rakennuksen elinkaariajatteluun
 • Talo on energiatehokas ja viihtyisä koti asukkaille
 • Sisäilma on hyvä
 • Talossa käytetyt rakennusmateriaalit ovat turvallisia, terveellisiä ja niillä on alhaiset päästöt

Lisätietoja: rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä, Espoon Asunnot, puh. 093544 5000

Olemme olleet aktiivisesti mukana luomassa Karakallion tulevaisuutta, ja nyt nuo suunnitelmat konkretisoituvat, kun täydennysrakentaminen tontilla alkaa.

Vastuullisuus

Rakennamme tuleville sukupolville taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kaupunkia.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuullinen toimintamme perustuu elinkaariajatteluun.