Joutsenmerkkiä hakeva uudiskohteemme Karakalliontie 1 on harjakorkeudessa

Espoon Asunnoilla on parhaillaan käynnissä tai valmisteilla useita kiinteistökehityshankkeita. Niiden tavoitteena on tuottaa kasvavan kaupungin tarpeisiin uusia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja olemassa olevaa kaupunkirakennetta hyödyntäen, tiivistäen ja täydentäen. Yksi tällaisista kiinteistökehityskohteista sijaitsee Karakalliossa, osoitteessa Karakalliontie 1.
Image

Karakallion kaupunginosaa kehitetään tulevina vuosina merkittävällä tavalla alueen vetovoimaisuuden säilyttämiseksi. Yksi kehityshanke on parhaillaan käynnissä osoitteessa Karakalliontie 1, jossa  muraalistaan tunnetuksi tullut kerrostalokohteemme saa rinnalleen ensimmäisen Joutsenmerkkiä hakevan uudiskohteemme. Kolmesta kuusikerroksisesta pistetalosta muodostuvaan kortteliin valmistuu myös Asuntosäätiön asumisoikeusasuntoja. Tänä syksynä muuttovalmiin korttelin harjannostajaisia vietettiin keskiviikkona 20.4.

Joutsenmerkki rakentamisessa - mitä se tarkoittaa?

Karakalliontien kohteelle haetaan Joutsenmerkkiä. Se tarkoittaa, että rakentamisvaiheessa otetaan huomioon muun muassa rakennusmateriaalien ekologisuus ja alkuperä, käytettyjen kemikaalien turvallisuus ja terveellisyys, kosteudenhallinta sekä energiatehokkuus. Rakennusjätteen osalta hankkeen tavoitteena on vähintään 70 prosentin kierrätysaste.

Koska Joutsenmerkityt talot ovat aina A-energialuokkaa, myös Karakalliontie 1 rakennetaan sellaiseksi. Pieni energiankulutus halutaan varmistaa paitsi energialuokalla, myös energiatehokkailla kodinkoneilla. Uusiutuvaa energiaa Karakalliontiellä tullaan hyödyntämään maalämmön ja aurinkosähköpaalien avulla.

Karakallion hankkeesta tehdään useampi hiilijalanjälkilaskelma, joiden tulosten perusteella ohjataan hankkeen suunnittelua ja toteutusta kohti pienempää hiilijalanjälkeä. Hankkeesta saatavia tietoja ja kokemuksia käytetään apuna ympäristöministeriön arviointimenetelmän kehittämisessä sekä pohjoismaisessa vähähiilisen rakentamisen menetelmien harmonisoinnissa.

Joutsenmerkkiä hakevaan kortteliin valmistuu Espoon Asunnoille 91 uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa ja Asuntosäätiölle 52 asumisoikeusasuntoa. Kortteli on muuttovalmis tänä syksynä.

Karakalliontie 1

Karakalliontie 1 kohoaa nimensä mukaisesti Karakallion kaupunginosaan. Kohde valmistuu syksyllä 2022.

Uudiskohteet

Rakennamme joka vuosi useita satoja uusia asuntoja. Niiden joukosta löytyy koti sekä pienille että suurille perheille.