Kuva
Kuvassa pieni poika juoksee reppu selässä kasvitieteellisen puutarhan ovesta sisään.

Ilmastotiekarttamme on valmis

Olemme jo vuosien ajan kehittäneet toimintaamme ilmastoystävällisemmäksi, mutta matkaa on vielä. Siksi juuri valmiiksi saatu ilmastotiekartta on merkittävä osa Espoon Asuntojen vastuullisuusohjelmaa. Se tukee sitoutumistamme olla Espoon kaupungin tavoin hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Espoon Asuntojen ilmastotiekartan laatiminen on ollut huolellisesti suunniteltu ja toteutettu prosessi, joka kesti marraskuusta 2022 joulukuuhun 2023. Työtä tehtiin monialaisessa työryhmässä, ja omaa asiantuntemustaan projektiin toi konsulttikumppani Sitowise. 

Projekti käynnistyi hiilijalanjälkemme laskennalla, joka toteutettiin vuoden 2021 tiedoilla. Laskenta suoritettiin noudattaen Greenhouse Gas Protocol -ohjetta. Se on yleisimmin käytetty menetelmä organisaatioiden vuotuisten kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa.  

– Merkittävimmät ilmastovaikutuksemme liittyvät rakentamisessa käytettyjen materiaalien kulutukseen. Kiinnitimme laskennassa erityistä huomiota korjausrakentamisen päästöihin, jotka laskettiin erillisessä projektissa omalla projektiryhmällään, kertoo ilmastokarttatyötä Espoon Asunnoilla vetänyt vastuullisuuspäällikkö Jarkko Kallio. 

Kokonaisuudessaan Espoon Asuntojen hiilijalanjälki oli vuonna 2021 noin 23 300 tonnia CO²-ekvivalenttia. Suurin osa päästöistä muodostui arvoketjun epäsuorista päästöistä, erityisesti uudis- ja korjausrakentamisessa. 

Hiilidioksidipäästölaskelman jälkeen projektissa edettiin ilmastotiekartan päästövähennystoimenpiteiden kokoamiseen. Työssä keskityttiin ilmasto- ja ympäristöjohtamiseen, uudis- ja korjausrakentamiseen sekä kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon.  

Vahvistamme sitoutumistamme ilmastonmuutoksen torjuntaan 

Espoon Asuntojen hallitus hyväksyi ilmastotiekartan kokouksessaan 21.12. Valmiiksi saatu ilmastotiekartta kokoaa yhteen jo aloittamaamme ilmastotyötä sekä uusia toimenpiteitä. 

Jarkko Kallio kertoo esimerkkeinä jo aloitetusta ilmastotyöstämme kiinteistöjen lämmityksen ja valaistuksen energiatehokkuuden parantamisen, uusituvilla energialähteillä tuotetun kaukolämmön ja kiinteistösähkön käytön, vedensäästökalusteiden asentamisen sekä sähköautojen latausmahdollisuuksien kehittämisen. – Lisäksi suunnittelemme uudiskohteet A-energialuokkaan ja parannamme kiinteistöjen energiatehokkuutta peruskorjausten yhteydessä. 

Ilmastotiekartan jatkotoimet on jaettu eri kategorioihin ja aikataulutettu tuleville vuosille. Keskeisiä toimenpiteitä ovat mm.  

  • Ilmastotiekartan seurannan ja johtamisen sisällyttäminen osaksi vuosisuunnittelua,  
  • Ilmastonäkökulman huomioiminen hankintakriteereissä ja ilmastovaikutusten selvityksen edellyttäminen toimittajilta. 
  • Osallistuminen sellaisiin aluekehityshankkeisiin, joissa painopisteenä on kiertotalous ja/tai vähähiilisyys, esimerkiksi Keran alueen kehitys ja kiertotalouden pilotit. 
  • Tietopohjan parantaminen vähähiilisen rakentamisen osalta 
  • Korjausrakentamisessa pyrkimys keventää toimenpiteitä, keskittyen parempaan korjaustarpeiden arviointiin ja remonttien yhdistämiseen. 
  • Energiaremonttien suunnitteleminen energiapotentiaalikartoituksen perusteella, tavoitteena kiinteistökohtaisen energiatehokkuuden parantaminen jopa 30 %:lla. 

– Ilmastotiekarttamme jatkotoimet ovat monipuolinen kokonaisuus, joka kattaa eri osa-alueet Espoon Asuntojen toiminnassa. Niiden toteuttaminen vaatii laajaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja sitoutumista kestävään toimintaan koko arvoketjussa, sanoo Espoon Asuntojen toimitusjohtaja Jaakko Kammonen. 

Ilmastotiekarttaan nyt kirjatut toimenpiteet on aikataulutettu vuosille 2023–2026, ja seuraamme niiden etenemistä säännöllisesti.  

– Teemme ilmastotiekartallemme kokonaisvaltaisen tilannearvion vuonna 2025. Silloin vuorossa on myös toimenpiteiden laajempi päivityskierros ja uusien päästövähennystoimenpiteiden määrittely vuosille 2026– 2030, Jaakko Kammonen toteaa. 

Lue myös: Espoon Asunnot on mukana Espoon kaupungin ilmastositoumuksessa