Kuva
Kuvassa on piirros talosta sekä energiansäästökampanjamme piirroshahmo.

Suurin pudottaja toi reilun energiansäästön ja paljon oppeja

Suurin pudottaja -energiansäästökampanjamme innoitti viime talvena kiinteistömme kilpailemaan siitä, kenellä lämmityskulut ja sähkönkäyttö laskevat eniten suhteessa edelliseen kauteen.

Viime syksynä energian riittävyydestä tuli koko maan yhteinen huolenaihe. Valtionhallinto käynnisti kansallisen Astetta alemmas -kampanjan, jonka tavoitteena oli saada kaikki mukaan yhteisiin energiansäästötalkoisiin. Mekin lähdimme mukaan. 

Ilmoittauduimme kampanjakumppaniksi ja käynnistimme oman energiansäästökampanjamme – Suurin pudottaja -kilpailun kiinteistöillemme. Siinä oli kaksi sarjaa: lämpö ja sähkö. Kiinteistömme kilpailivat siitä, mikä kiinteistö kuluttaa vähiten lämmitys- ja sähköenergiaa verrattuna edellisen kauden vastaavaan ajanjaksoon. Kilpailuaika oli 1.11.2022–30.4.2023. 

Palkitsemme molempien sarjojen kolmen kärjen upeilla palkinnoilla, jotka ovat käytettävissä kiinteistön viihtyisyyden parantamiseen. Voittajia ovat ne kiinteistöt, jotka säästivät prosentuaalisesti eniten energiaa verrattuna vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon.

Entä sitten voittajat – tiedon löydät 6.6.2023 julkaistusta uutisestamme.

Lämmönkulutuksessa säästöä 3 504 MWh

Kaikkien kilpailussa mukana olleiden kiinteistöjemme yhteenlaskettu lämpöenergian kokonaiskulutus laski kilpailun aikana 3 504 MWh. Prosentuaalista laskua vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan oli 3,2 %.

Sarjassa lämpö laskimme kunkin kiinteistön säästetyt kilovattitunnit normeeratusta eli sääkorjatusta lämmönkulutuksesta rakennuskuutiota kohden. 

Kokonaissähkönkulutuksessa säästöä 2 439 MWh

Kaikkien kilpailussa mukana olleiden kiinteistöjemme yhteenlaskettu sähköenergian kokonaiskulutus laski kilpailun aikana 2 439 MWh. Prosentuaalista laskua vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan oli 8,2 %.

Sarjassa sähkö huomioimme kiinteistön kokonaissähkönkulutuksen, johon vaikuttivat sekä meidän omat toimenpiteemme että jokaisen asukkaan omassa kodissaan tekemät säästötoimet. Kiitos säästyneestä energiasta kuuluukin ihan jokaiselle asukkaallemme! 

Saimme sähkönjakeluyhtiö Carunalta kokonaisraportit kiinteistökohtaisesta sähkönkulutuksesta. Kokonaisraportissa oli mukana myös asukkaiden käyttämä sähkö, mutta yksittäisen asunnon kulutustietoja emme luonnollisestikaan saaneet tietoomme. 

Kiinteistöillämme asuu noin 30 000 asukasta. Näin suuren ihmismäärän teoilla on joukkovoimaa. Marraskuun 2022 alusta huhtikuun 2023 loppuun kertynyt lämpöenergian ja sähköenergian yhteenlaskettu säästö 5 943 MWh vastaa 313 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta (120 m2 talo, jossa asuu neljä henkilöä).

Erityishuomio kiinteistön energiatehokkuuteen

Suurin pudottaja -kampanjamme oli paljon muutakin kuin kilpailu kiinteistöille. Viime syksynä ja talvella toteutimme lukuisia toimenpiteitä, joiden avulla kiinteistön energiankulutusta voitiin suitsia mahdollisimman tehokkaasti. 

Osana kampanjaa laskimme asuntojemme lämpötiloja puolella asteella. Toimet keskittyvät erityisesti niihin kiinteistöihin, joiden havaittiin olevan sisälämpötiloille asetetun tavoitevaihteluvälin (19–22 astetta) yläpuolella. 

Lähes kaikkien asuntojemme lämpötiloja ohjaa tekoäly Fortum SmartLiving. Sen avulla saimme tiedon mahdollisista lämpötilojen poikkeamista, jolloin yli- ja alilämpimien asuntojen lämmönsäätöjä oli mahdollista korjata.

Teimme laajamittaisia tarkastuksia kiinteistöjen yleisiin tiloihin, ja keräsimme huolto-ohjelmastamme töitä, joihin huoltoyhtiön tuli kiinnittää erityistä huomiota. Erityisen huomion kohteena olivat yleisten tilojen ovien ja ikkunoiden sulkeutuminen kunnolla sekä tiivisteiden kunto.

Huoltoyhtiöitä pyydettiin tarkastamaan ja tarvittaessa säätämään ja huoltamaan muun muassa

  • kiinteistön ilmanvaihdon tulo- ja poistokoneet
  • yleisten ja teknisten tilojen korvausilmaventtiilit sekä
  • yleisten ja teknisten tilojen sähköinen lattialämmitys. 

Pidimme huolta, että saunavuorot oli järjestetty mahdollisimman energiatehokkaasti.

  • Yhdenmukaistimme lenkkisaunavuorojen pituuksia lyhentämällä usean tunnin mittaisia vuoroja.
  • Usean kiinteistömme asukastoimikunta päätti osallistua energiansäästötoimiin perumalla lenkkisaunavuorot toistaiseksi kokonaan. 
  • Järjestimme asukkaiden omat saunavuorot siten, että niitä on aina vähintään kolme tuntia peräkkäin.

Arvokkaita oppeja jatkoa varten

Kampanjan aikana huomasimme monen asian toimivan hyvin, mutta löysimme myös kehittämiskohteita. 

Erityisesti korostui tarve kehittää jatkossa energianseurantaa ja raportointia sekä selkeyttää prosesseja ja vastuita. Energiatehokkuuteen liittyvien toimenpiteiden auditointia on hyvä lisätä ja mahdollisesti tarjota myös lisää koulutusta aiheesta.

Kampanjan kokemuksien pohjalta kehitimme lämmönsäätöprosessia, jotta saamme asuntojen lämpötilat pysymään mahdollisimman hyvin lämmityskaudelle asetetun tavoitteen mukaisina. Saimme myös vahvistusta sille, että jos tulevaisuudessa on tarpeen pudottaa asuntojen sisälämpötiloja, pudottaminen on syytä tehdä kohdekohtaisesti räätälöitynä. Kiinteistömme ovat keskenään erilaisia ja eri vuosikymmeninä rakennettuja, mikä vaikuttaa säätöjen toteutumiseen. 

Myös sähköautojen lataukseen käytetyn sähkön seurannan aloittaminen ja auditoiminen kuuluu kehityskohteisiimme.

Suurin pudottaja -kilpailun tuomat havainnot auttavat meitä kehittämään toimintaamme entistäkin ympäristöystävällisemmäksi. Tästä on hyvä jatkaa!