Bild
Espoon karttaa katsotaan suurennuslasin läpi.

Bekanta dig med bostadsområden

Esbo är Finlands näst största kommun efter folkmängd strax efter huvudstaden Helsingfors. Esbo är indelat i sju storområden, till vilkas stads- och stadsdelscentrum merparten av bostäderna och tjänsterna samt arbetstillfällena har centraliserats. Runt centrumen finns småhusdominerade, byliknande och naturnära områden.