En energispartävling för våra fastigheter har inlett!

Det höga energipriset och de eventuella problemen med tillgången på energi kommer nästa vinter att påverka allas vardag. Därför behövs allas insats i energisparåtgärderna.
Bild

Esbo Bostäder har beslutat sig för att sätta fart på energisparåtgärderna genom att delta i energisparkampanjen Snäppet svalare och ordna tävlingen Suurin pudottaja för sina fastigheter. I den tävlar fastigheterna med varandra i två klasser, värme och el.

Tävlingen Suurin pudottaja har börjat den 1 november 2022 och slutar den 30 april 2023. Fastigheterna har alltså sex månader på sig att minska sin förbrukning av värme- och elenergi jämfört med motsvarande tidsperiod i fjol (1.11.2021–30.4.2022).

(Videon nedan är på finska.)

I tävlingen deltar alla våra fastigheter som färdigställdes före den 1 november 2021, så att det är möjligt att göra en jämförelse med föregående säsong. Vi uppmuntrar dock alla våra invånare att vidta energisparåtgärder, även de som bor i nybyggda objekt, eftersom den aktuella energikrisen är gemensam för oss alla.

Vi belönar de tre bästa fastigheterna i varje klass

De tre fastigheter som har minskat förbrukningen mest i värme- och elklassen belönas med penningpriser. Vinstsumman ska användas för att öka den allmänna boendetrivseln i fastigheten, och beslut om användningsändamålet fattas på boendestämman.

Vi publicerar information om den aktuella topp-tio-ställningen i respektive klass på vår webbplats vid åtminstone ett par tillfällen under tävlingsperioden.

Närmare information om priserna i klasserna och den information om ställningen i tävlingen som publiceras framöver finns på tävlingssidan.

Inte för kallt, men inte hett heller

En måttlig sänkning av temperaturen är ofta ett enkelt sätt att spara energi och pengar. Därför har också vi satt som mål att sänka värmen i våra fastigheter med 0,5 grader. Vi gör dock alla justeringar kontrollerat. Åtgärderna koncentreras framför allt till de fastigheter som upptäcks ligga utanför det angivna målintervallet för inomhustemperaturer (19–22 grader).

Nästan alla våra fastigheter använder det smarta värmesystemet Fortum SmartLiving, som du hittar mer information om här (på finska). Samtidigt får du även information om vilka åtgärder du själv kan vidta för att påverka temperaturen i ditt hem. Visste du till exempel att du själv kan sänka temperaturen i bostaden med elementtermostaterna?

Det varma bruksvattnet har också betydande inverkan på energiförbrukningen i fastigheten. Vi har installerat vattenbesparande vattenarmaturer i en del av våra fastigheter, och installationerna fortsätter inom den närmaste framtiden. En snabbverkande och konkret energisparåtgärd är även att minska användningen av varmvatten – och på så sätt kanske förbättra din egen fastighets placering i tävlingen.

När det gäller elen beaktar vi fastighetens totala förbrukning, vilket innebär att de energisparåtgärder som du vidtar hemma också inverkar på resultatet. Vi försöker minska fastigheternas elförbrukning genom att förenhetliga praxisen kring de gemensamma bastutiderna och göra omfattande granskningar av de gemensamma utrymmena i fastigheterna för att säkerställa energieffektiviteten.

Lägg andras tips på minnet och dela dina egna i sociala medier

Vi kommer att dela kampanjen Snäppet svalares snabbverkande och konkreta energispartips i alla våra kanaler, även i sociala medier. Nu är det alltså hög tid att börja följa oss på Facebook och Instagram, lägga andras tips på minnet och dela med dig av dina egna.

Mer detaljerad information om tävlingsreglerna och tävlingspriserna hittar du på tävlingssidan.

Många bäckar små blir en stor å, vilket även gäller i fråga om energiförbrukningen. Även gärningar som känns små har alltså betydelse.

Snäppet svalare

Snäppet svalare är en energisparkampanj, och vi har anmält oss till den. Målet med kampanjen är att få finländarna att vidta konkreta energisparåtgärder.