Bild
Kuvassa henkilö tarkastaa palovaroitinta ja vieressä on punainen sammutuspeitto
Nyheter 03/07/2022 - 14:42

Återkommande kontroller av skyddsrum pågår

Läget i Ukraina väcker förståeligt många slags funderingar, och till exempel har några boende frågat om fastigheternas skyddsrum. Det finns cirka 270 skyddsrum i Esbo Bostäders fastigheter.

 

Såsom Esbo stad meddelar på sin webbplats, riktas för närvarande inget sådant hot mot Finland som skulle kräva att det utfärdas föreskrifter om ibruktagande av skyddsrum. I sitt meddelande informerar Esbo stad i större omfattning även om åtgärder som skulle vidtas i Esbo om det skulle uppkomma behov av att söka skydd. 

Vi granskar och underhåller skyddsrum regelbundet

Esbo Bostäder granskar för närvarande alla skyddsrum i sina fastigheter som en del av sitt normala underhåll. Granskningen görs av KT Paloturvapalvelut Oy, och i samband med den utförs täthetsprov och skyddsrummens utrustning kompletteras.

Tioårskontrollerna och täthetsproven av skyddsrum inleddes förra året och fortsätter för närvarande. Hittills har hälften av Esbo Bostäders 270 skyddsrum granskats och resten kommer att granskas i år.

Utöver tioårskontroller granskas och underhålls alla skyddsrum årligen av servicebolag.

Säkerheten är också en del av boendeverksamheten. Boende kan bland sig välja en skyddsrumsskötare och en säkerhetschef för fastigheten. För dessa uppdrag erbjuder vi utbildning.

Känner du till din fastighets räddningsplan?

Alla våra fastigheter har en räddningsplan. Där listas olika risker och deras konsekvenser, hur de kan förebyggas och hur man ska agera om en risk uppstår. Viktiga telefonnummer har också samlats i räddningsplanen.

Fastigheternas räddningsplaner hittar du på vår webbplats under Hemma, under rubriken Säkerhet i hemmet eller genom länken nedan.

Räddningsplaner för fastigheter