Räddningsplaner

Alla våra fastigheter har en räddningsplan. Där listas olika risker och deras konsekvenser, hur de kan förebyggas och hur man bör agera om en risk uppstår. Viktiga telefonnummer har också samlats i räddningsplanen.

Syftet med fastighetens räddningsplan är att utveckla

  • riskidentifiering
  • olycksförebyggande
  • beredskap för och insatser vid olyckor.

Räddningsplaner för Esbo Bostäders fastigheter finns i alfabetisk ordning nedan.

Räddningsplaner för fastigheter i bokstavsordning

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Hittade du inte informationen du sökte? Vår kundtjänst besvarar gärna dina frågor. 

Säkerhet i hemmet

Förebyggande är A och O i hemsäkerhet. Också du borde se till att ditt hem är säkert – vi har sammanställt anvisningar för att stödja det.