Bild
Kuvassa äiti ja tytär tutustuvat kiinteistön opastekarttaan.

Räddningsplaner

Alla våra fastigheter har en räddningsplan. Där listas olika risker och deras konsekvenser, hur de kan förebyggas och hur man bör agera om en risk uppstår. Viktiga telefonnummer har också samlats i räddningsplanen.

Syftet med fastighetens räddningsplan är att utveckla

  • riskidentifiering
  • olycksförebyggande
  • beredskap för och insatser vid olyckor.

Räddningsplaner för Esbo Bostäders fastigheter finns i alfabetisk ordning nedan.

Räddningsplaner för fastigheter i bokstavsordning