Vuoden 2021 keskimääräinen vuokrankorotus on 0,6 prosenttia

Espoon Asuntojen hallitus päätti torstaina 1.10. vuoden 2021 vuokrankorotuksista. Päätöksen perusteella vuokrat nousevat keskimäärin 0,6 prosenttia tammikuussa 2021.
Image

Vuokranmääritys on jokavuotinen rutistus, jonka tekoon osallistuu iso joukko Espoon Asuntojen asiantuntijoita. Heidän laskelmiensa perusteella syntynyt vuokrankorotussuositus esitellään sen jälkeen kiinteistöjen asukastoimijoille, jotka pääsevät antamaan oman lausuntonsa ennen kuin vuokrankorotusesitys siirtyy hallituksen päätettäväksi.

Vuokranmäärityksen teossa Espoon Asunnot noudattaa kahta periaatetta: vuokrilla ei kerätä voittoa ja vuokrien tulee säilyä kohtuuhintaisina.

- Käytännössä se tarkoittaa, että vuokrat perustuvat todellisiin kiinteistöjen käyttö-, ylläpito- ja rahoituskustannuksiin. Lisäksi keräämme vuokrassa rahaa lainojen maksamiseen sekä peruskorjausten että uusien asuntojen rakentamiseen omiin varoihin, sanoo talousjohtaja Milla Kalmi.

Vuokranmäärityksen tavoitteena on, että vuokrankorotukset kyetään pitämään tasaisina ja maltillisina. Siihen on vaikuttamassa monta tekijää, jotta se on mahdollista. Yksi niistä on Espoon Asuntojen tavoitteellinen, tuloksellinen ja kustannustehokas toimintatapa.

-  Lisäksi ensi vuoden vuokrankorotustarvetta madalsivat matalana säilynyt korkotaso sekä muissa kustannuksissa, kuten vakuutuksissa, tehdyt säästöt.

Samaan aikaan korotuspaineita toivat kuitenkin ylläpidon kustannusten nousu, korjaustarpeiden lisääntyminen sekä korjauskustannusten kasvu.

Vuokrankorouksen suuruus vaihtelee kiinteistöittäin, ja siksi puhutaan keskimääräisestä vuokrankorotuksesta. Asukkaat saavat ensi vuoden vuokranmaksukirjeet lokakuun aikana, ja niistä käy ilmi kiinteistökohtainen vuokra.

- Ensi vuonna meillä on 92 kiinteistöä, joiden vuokra ei nouse nykyisestä lainkaan ja valtaosalla, eli 164 kiinteistöllä korotus jää alle yhden prosentin. Sellaisia kiinteistöjä, joissa korotustarve on yli yksi prosenttia, on kaikkiaan 43, listaa isännöintijohtaja Aki Moilanen.

Kohtuuhintaisuus näkyy parhaiten, kun Espoon Asuntojen vuokria verrataan Espoon yleiseen vuokratasoon.

- Vuonna 2021 asukkaamme maksavat asumisestaan noin 28 prosenttia Espoon yleistä vuokratasoa alhaisempaa vuokraa, toteavat vuokranmääritysprosessia johtaneet Milla Kalmi ja Aki Moilanen.

Lisätietoja voit kysyä oma asuinkiinteistösi isännöitsijältä.