Kuva
Espoon Asuntojen viherhoidon asiantuntija talon pihamaalla.

Luotettava vuokranantaja

Tehtävämme on varmistaa, että asuminen kanssamme on sujuvaa ja turvallista. Korostamme toiminnassamme vuoropuhelua sekä asukkaidemme että yhteistyökumppaneidemme kanssa. Toimintamme on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää, meillä on hyvä asua.

Tehtävänä tarjota koteja, ei tuottaa voittoa

Yhtiömme toimii omakustannusperiaatteella. Se tarkoittaa, että vuokrista saatavat tulot päätyvät takaisin asukkaille. Näillä tuloilla korjaamme ja ylläpidämme kiinteistöjä, asuntoja ja pihoja.

Vuokra-asunnoissamme asuvat maksavat keskimäärin 28 prosenttia Espoon yleistä vuokratasoa alhaisempaa vuokraa. Toimintaamme ohjaa ARA-vuokra-asuntoja koskeva lainsäädäntö, jonka mukaan vuokria ei voida määritellä tai korottaa vapaasti. Tämän vuoksi meillä vuokrat ja niiden mahdolliset korostukset ovat ennakoitavia. Järjestämme esimerkiksi vuosittain asukastoimikuntien puheenjohtajille tilaisuuden, jossa käymme avoimesti läpi seuraavan vuoden mahdollisen vuokrankorotusprosentin ja syyt sen taustalla.

Vuokrahyödyn jakautuminen oikeudenmukaisesti on meille tärkeää. Tämän vuoksi asuntojen vuokrat määräytyvät käyttöarvon mukaan. Asunnon käyttöarvoon voivat vaikuttaa näköala, pohjaratkaisu, koko tai kerros. Esimerkiksi ylimpien kerrosten asunnot koetaan usein näköalan ja rauhallisuuden takia viihtyisämpinä, siksi niistä peritään korkeampaa vuokraa. Ylläolevaa kutsutaan vuokrajyvitykseksi, ja sen taustalla vaikuttavat tekijät olemme halunneet tuoda esiin mahdollisimman läpinäkyvästi.

Olemme Espoon isoin vuokranantaja ja muihin toimijoihin verrattuna asuntojemme käyttöaste on erittäin korkea ja asukkaiden vaihtuvuus pieni. Vuokra-asunnoissamme vaihtuvuus on alle 13 prosenttia, kun yleinen vaihtuvuustaso markkinoilla on jopa 40 prosentin luokkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että meiltä kodin löytäminen ei ole vain väliaikainen ratkaisu.

Viihtyisä asuinympäristö on kaiken a ja o

Arvostamme asiakkaidemme mielipiteitä ja kehitysehdotuksia. Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme, jotta asioiminen kanssamme olisi entistä helpompaa. Tämän lisäksi kannustamme paikalliseen asukastoimintaan ja tuemme asukkaiden osallistumista.

Meille on tärkeää, että asukkaamme viihtyvät kotonaan ja asuinympäristössään. Tästä syystä seuraamme jatkuvasti siivoustyön ja kiinteistöhuollon laatua. Päivittäisen seurannan lisäksi teemme vuosittaisen laatututkimuksen näiden palveluiden tasosta. Asukkaamme pääsevät vaikuttamaan laadunseurantaan vastaamalla kiinteistöhuollon ja siivouksen asukastyytyväisyyskyselyyn. Kehotamme luonnollisesti antamaan palautetta aina, jos siihen on aihetta.

Oman asuinympäristön viihtyvyyden parantaminen onnistuu parhaiten osallistumalla asukastoimintaan. Asukastoimikunnassa esimerkiksi ympäristöasioista kiinnostunut voi vaikuttaa jätteiden lajittelun toimivuuteen ympäristöeksperttinä. Tehtäviä on muitakin aina turvallisuuspäälliköstä vähemmistöryhmien edustajaan. Useimpiin tehtäviin tarjoamme maksuttoman koulutuksen. Tärkeintä on, että asukkaat, jotka parhaiten tuntevat talonsa asiat, välittävät meille ehdotuksia kehittämistä vaativista asioista.