Kuva
Neuvotteluhuone Espoon Asuntojen toimitiloissa Isossa Omenassa.

Asukastoiminnan ohje

Asukastoiminnan muodollista puolta määrittelee laki yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa (1169/2022) sekä lakia täydentävä ja sen soveltamista kuvaava Espoon Asuntojen asukastoiminnan ohje.

Asukastoiminta on tärkeä osa Espoon Asuntojen ja sen asukkaiden välistä yhteistyötä. Osallistavan toiminnan tarkoituksena on antaa asukkaille mahdollisuuksia vaikuttaa omaa asumistaan koskeviin asioihin. Sen tavoitteena on myös lisätä asumisen viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja hyvää naapuruutta. 

Asukastoiminnan ohjeessa kuvataan, miten Espoon Asunnoilla käytännössä sovelletaan lain määräyksiä asukkaiden kokouksista, asukastoimikunnista, yhteistyöelimestä, hallituksen asukasjäsenistä sekä talouden ja hallinnon valvonnasta.