Kuva
Kuvassa neljä asukasta pitää kokousta pöydän ääressä.

Asukastoiminnan rakenteet

Espoon Asunnoilla asukastoiminnan rakenteisiin kuuluu kaksi asukkaiden valitsemaa edustajaa hallituksessa, yhteistyöelin, kiinteistökohtaiset asukastoimikunnat ja isännöinnin aluejaon mukaiset aluetapaamiset. Yhtiön palveluksessa oleva asukastoiminnan yhteyshenkilö koordinoi toimintaa ja asukastoiminnan koulutuksia.

Asukkaiden kokous 

Asukkaiden kokous on kunkin kiinteistön asukastoiminnan ylin päättävä elin. Asukkaiden kokous järjestetään vähintään kerran vuodessa, ja siihen voivat osallistua kaikki kiinteistön asukkaat. Asukkaiden kokouksessa valitaan kiinteistön asukastoimikunta.

Asukastoimikunta 

Asukastoimikunnassa on 3–9 jäsentä. Se voi tehdä esityksiä tarvittavista hankinnoista sekä päättää kiinteistökohtaisista tarkennuksista autopaikkojen, kerhohuoneiden, pesutupien ja saunojen käyttösääntöihin. Tavoitteena on, että asukastoimikunta luo yhteisöllisyyttä kiinteistöön. Toimikunta voi järjestää talkoita, juhlia ja erilaisia tapahtumia saamiensa määrärahojen puitteissa.

Yhteistyöelin 

Yhteistyöelin on Espoon Asuntojen ja alueilta valittujen asukasjäsenten kohtaamispaikka. Yhteistyöelimessä keskustellaan yhteisistä ajankohtaisista ja asukkaita kiinnostavista asioista. Keskustelujen pohjalta Espoon Asunnot laatii periaatelinjauksia ja toimintaohjeita yhteistyöelimelle kuuluvista asioista. Tällaisia ovat esimerkiksi korjaustoiminnan ja talouden periaatteet, hankinnat sekä järjestyssäännöt.

Aluetapaamiset ja palauteillat 

Isännöitsijät kutsuvat vastuullaan olevien kiinteistöjen puheenjohtajat ja asukkaiden edustajat aluetapaamisiin vähintään neljä kertaa vuodessa. Tapaamisissa keskustellaan yhteisistä ajankohtaisista asioista ja vaihdetaan kokemuksia. Lisäksi järjestämme palveluntuottajittain palauteiltoja, joissa keskustellaan ostopalveluiden laadusta ja kehittämisestä.

Asukastoiminnan koulutukset ja asukastapahtumat 

Tarjoamme asukkaille koulutusta asukastoiminnan tehtäviin. Järjestämme asukastoimintaan osallistuville yhteisiä tapahtumia, ja tuotamme ohjeita, malleja sekä vinkkejä toiminnan tueksi. Lisäksi järjestämme kaikille asukkaille avoimia asukastapahtumia.