Visio ja arvot

Visio ja arvot ovat kaiken toimintamme perusta. Visio tukee strategisia tavoitteitamme ja arvot ilmaisevat, mikä meille on toiminnassamme tärkeää.

Visio viitoittaa tietämme 

Visio kertoo meille ja sidosryhmillemme, mihin pyrimme pitkällä aikavälillä. Se on siten kuvaus tulevaisuudesta, jota kohti suuntaamme päivittäisen toimintamme ja strategiset päätöksemme. 

Sujuvaa ja edullista asumista vastuullisesti

Sujuvaa Toimintamme on sujuvaa ja tehokasta. Asiakkaille se näkyy ulkoisesti toimivina palveluina ja sisäisesti yhteistyötaitoisena työyhteisönä, mikä johtaa paitsi erinomaiseen asiakas- ja työntekijäkokemukseen, myös kustannustehokkuuteen.
ja  
edullista Tarjoamme asumista markkinahintaa edullisemmin – erityisen merkittävää tämä on pääkaupunkiseudulla.
asumista Keskitymme tarjoamaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja parantamaan asumisen sekä asumisviihtyvyyden laatua.
vastuullisesti Vastuullisuus on toimintamme ytimessä ja ulottuu asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnista aina uudisrakentamiseen, kiinteistöjen ylläpitoon ja korjauksiin asti.

Arvot ovat toimintamme kivijalka

Arvot ohjaavat niin sisäisiä suhteitamme kuin sidosryhmäsuhteitammekin, ja ne auttavat meitä löytämään parhaat keinot tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Halu palvella

Haluamme tarjota asiakkaillemme - niin sisäisille kuin ulkoisille - hyvän palvelukokemuksen. Se tarkoittaa, että kysymme, kuuntelemme ja ymmärrämme asiakasta ja huomioimme asiakasnäkökulman kaikissa päätöksissämme. Huolehdimme myös siitä, että kumppanimme sitoutuvat arvoihimme.  

Onnistumisen iloa

Onnistumme yhdessä ja yhteistyöllä. Tartumme toimeen ja saamme asioita aikaan. Teemme työtä tavoitteellisesti ja ratkaisukeskeisesti ja osoitamme arvostuksemme antamalla palautetta toisillemme. Sallimme virheet ja opimme niistä. 

Kestäviä tekoja

Olemme luotettava ja arvostettu yhteistyökumppani ja työnantaja. Huolehdimme henkilöstön työkyvystä ja jaksamisesta ja päätöksentekomme on pitkäjänteistä, johdonmukaista, avointa ja läpinäkyvää. Toimimme kestävän kehityksen edistämiseksi rakentamalla ja ylläpitämällä kiinteistöjä elinkaarikestävästi.

Strategia

Tehtävämme on edistää asiakkaidemme hyvinvointia ja lisätä Espoon kaupungin kilpailukykyä.

Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet koskevat ihan kaikkia: johtoa, esihenkilöitä ja työntekijöitä.