Kuva
Kuvassa kädet, jotka pitävät sydämenmuotoista puun lehteä käsissään.

Visio ja arvot

Visio ja arvot ovat kaiken toimintamme perusta. Visio tukee strategisia tavoitteitamme ja arvot ilmaisevat, mikä meille on toiminnassamme tärkeää.

Sujuvaa ja edullista asumista vastuullisesti

Visio kertoo meille ja sidosryhmillemme, mihin pyrimme pitkällä aikavälillä. Se on siten kuvaus tulevaisuudesta, jota kohti suuntaamme päivittäisen toimintamme ja strategiset päätöksemme. 

Sujuvaa

Toimintamme on sujuvaa ja tehokasta. Asiakkaille se näkyy ulkoisesti toimivina palveluina ja sisäisesti yhteistyötaitoisena työyhteisönä, mikä johtaa paitsi erinomaiseen asiakas- ja työntekijäkokemukseen, myös kustannustehokkuuteen.

ja 

edullista

Tarjoamme asumista markkinahintaa edullisemmin – erityisen merkittävää tämä on pääkaupunkiseudulla.

asumista

Keskitymme tarjoamaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja parantamaan asumisen sekä asumisviihtyvyyden laatua.

vastuullisesti

Vastuullisuus on toimintamme ytimessä ja ulottuu asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnista aina uudisrakentamiseen, kiinteistöjen ylläpitoon ja korjauksiin asti.

Arvot ovat toimintamme kivijalka

Arvot ohjaavat niin sisäisiä suhteitamme kuin sidosryhmäsuhteitammekin, ja ne auttavat meitä löytämään parhaat keinot tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Halu palvella

Haluamme tarjota asiakkaillemme - niin sisäisille kuin ulkoisille - hyvän palvelukokemuksen. Se tarkoittaa, että kysymme, kuuntelemme ja ymmärrämme asiakasta ja huomioimme asiakasnäkökulman kaikissa päätöksissämme. Huolehdimme myös siitä, että kumppanimme sitoutuvat arvoihimme.  

Onnistumisen iloa

Onnistumme yhdessä ja yhteistyöllä. Tartumme toimeen ja saamme asioita aikaan. Teemme työtä tavoitteellisesti ja ratkaisukeskeisesti ja osoitamme arvostuksemme antamalla palautetta toisillemme. Sallimme virheet ja opimme niistä. 

Kestäviä tekoja

Olemme luotettava ja arvostettu yhteistyökumppani ja työnantaja. Huolehdimme henkilöstön työkyvystä ja jaksamisesta ja päätöksentekomme on pitkäjänteistä, johdonmukaista, avointa ja läpinäkyvää. Toimimme kestävän kehityksen edistämiseksi rakentamalla ja ylläpitämällä kiinteistöjä elinkaarikestävästi.