Kuva
Neuvotteluhuone Espoon Asuntojen toimitiloissa Isossa Omenassa.

Hallinto

Espoon Asunnot on Espoon kaupungin sataprosenttisesti omistama osakeyhtiö. Määräysvalta ja hallinnointi on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on ylin päätöksentekoelimemme, jossa päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat ja vahvistaa tilinpäätöksen.

Yhtiökokous on pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan todistettavasti kirjallisesti viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

Hallitus

Hallitus huolehtii Espoon Asuntojen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa sekä vahvistaa yhtiön strategian ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. Hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä, joista asukkaat valitsevat kaksi. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta.

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto on huhtikuussa 2024 valinnut Espoon Asuntojen hallituksessa jatkamaan seuraavat jäsenet:

Jäsenryhmä
Janne Tähtikunnas, hallituksen puheenjohtajaKok.
Antti Brunni, hallituksen varapuheenjohtajaVihr.
Suvi AhertoKok.
Kari PaunonenPerusS
Jukka VilskeSDP
Nea Fagerrothasukasjäsen
Pirkko Saarnioasukasjäsen

 

Espoon kaupungin konserniohjeessa linjataan, että strategisesti merkittävimmät Espoo-konsernin tytäryhtiöt laativat julkisen koosteen hallituksen päätöksistä. Noudatamme ohjeistusta julkaisemalla koosteen verkkosivuillamme.

Toimitusjohtaja

Espoon Asuntojen toimitusjohtaja on Jaakko Kammonen. Hän aloitti tehtävässä 1.1.2018.

Toimitusjohtaja Jaakko Kammonen

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä hallinnosta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Espoon Asuntojen johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan tukena yhtiön strategian laatimisesta ja toteutumisesta.

Toimitusjohtajan sijainen on rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä

 

Johtoryhmä

Johtoryhmä käsittelee kaikki strategiaan, budjetointiin, investointeihin, toiminnan suunnitteluun ja taloudelliseen raportointiin liittyvät asiat. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan johdolla panna täytäntöön hallituksen päätökset. Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa, vaan se toimii toimitusjohtajaa avustavana elimenä.

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Jaakko Kammosen lisäksi rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihäasiakkuusjohtaja Juha Heino, talousjohtaja Merja Ritamo, kiinteistöpäällikkö Hannu Rahkila, henkilöstöpäällikkö Minni Lumme, ja viestintäpäällikkö Hanna-Maija Loikkanen.