Asumishäiriöt

Mikäli naapurin toiminta häiritsee, paras tapa on ottaa asia avoimesti hänen kanssaan puheeksi. Usein naapuri ei itse ole tajunnut häiritsevänsä. Jos puhuminen tuntuu vaikealta tai ei auta, voit ottaa yhteyttä isännöitsijään.

Vuokralaisen tulee noudattaa vuokranantajan järjestyssääntöjä ja hyvää vuokratapaa. Hänen on myös huolehdittava, ettei hän riko terveyden ja järjestyksen säilyttämiseksi säädettyjä lakeja ja määräyksiä.

Yleisin naapurien välisen erimielisyyden syy on häiritsevät äänet, esimerkiksi musiikin kovaääninen soittaminen tai toistuva kovaääninen riitely. 

Järjestyssäännöissä on määritelty, että klo 22–07 on hiljaisuus. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, ettei mitään ääntä saa kantautua öiseen aikaan. Normaalit asumisen äänet ovat sallittuja, kunhan ei pidä kovaa meteliä. 


Miten toimia, jos naapuri häiritsee?

  • Mikäli naapurin toiminta häiritsee, paras tapa on ottaa asia avoimesti hänen kanssaan puheeksi. Usein naapuri ei itse ole tajunnut häiritsevänsä.
  • Jos puhuminen tuntuu vaikealta tai ei auta, voit ottaa yhteyttä isännöitsijään.
  • Mikäli häiritseminen on törkeää tai koet sen uhkaavaksi, soita poliisille.
  • Jos häiriöt ovat vakavia ja toistuvia, voit tehdä kirjallisen häiriöilmoituksen. 
  • Häiriöilmoituslomakkeeseen tarvitaan vähintään kahden eri osoitteessa asuvan henkilön allekirjoitus. Suullisesti tehtyjä ja nimettömiä ilmoituksia ei viedä eteenpäin, sillä häiriöilmoituksen tekijöiden tulee tarvittaessa olla valmiita todistamaan oikeudessa.
  • Ilmoituksen saatuaan Espoon Asunnot selvittää tapausta. Espoon Asunnot voi antaa vuokralaiselle varoituksen häiritsevästä elämästä. 
  • Mikäli häiriöt jatkuvat varoituksen jälkeen, kannattaa tehdä uusi häiriöilmoitus. Espoon Asunnoilla on lain mukaan oikeus irtisanoa tai purkaa vuokrasopimus, jos häiriöt jatkuvat varoituksen jälkeen.

Miten toimia, jos sinulla on huoli naapuristasi?

  • Mikäli sinulla herää huoli naapuristasi, voit ottaa yhteyttä Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystykseen, p. 09 816 42439.

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt on laadittu talon asukkaiden asumisviihtyvyyden ja kotirauhan turvaamiseksi.

Naapuritapaaminen

Naapuritapaamisessa ohjataan eripuran osapuolia keskustelemaan keskenään ja etsimään itse ratkaisua ongelmaan sovittelijan läsnä ollessa.