Kuva
Kukkaniitty, taustalla kerrostalokohteemme

Ympäristövastuu

Kehitämme toimintaamme ympäristön kannalta jatkuvasti kestävämmäksi, ja siksi ympäristövastuu on kiinteä osa toimintaamme. Se tarkoittaa, että tuemme kestävää kehitystä rakentamalla ja ylläpitämällä kiinteistöjä elinkaarikestävästi ja edistämällä hiilineutraalia rakentamista. Vuoden 2023 lopussa saimme valmiiksi ilmastotiekarttamme.

Espoon Asuntojen ilmastotiekartta

Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä niiden toimintojen osalta, joihin voimme itse vaikuttaa. Tätä tavoitetta tukee ilmastotiekarttamme, joka valmistui joulukuussa 2023. 

Ilmastotiekartalla on keskeinen rooli Espoon Asuntojen ilmastotyössä. Ilmastotiekartan avulla olemme täsmentäneet ilmastotyömme tavoitteet ja laatineet toimenpideohjelman, jonka avulla näitä tavoitteita kohden pyrimme. 

Tiekartta sisältää GHG-protokollan mukaisen päästölaskennan koko yhtiömme toiminnasta, ja se sisältää sekä suorat että epäsuorat päästöt. Laskenta on toteutettu vuoden 2021 luvuilla. 

Toteutamme ilmastotyön etenemisen välitarkastelut vuosina 2025 ja 2028.

Lue lisää:
Ilmastotiekarttamme on valmis (uutinen julkaistu 22.12.2023)

Käytössämme on Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä

Käytössämme on Ekokompassin ympäristöjärjestelmä. Ekokompassi pohjautuu kansainväliseen ISO 14001-standardiin, ja sen omistaa Suomen Luonnonsuojeluliitto.

Ekokompassi-järjestelmän avulla olemme rakentaneet ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutustemme vähentämiseksi.  

Espoon Asunnoille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti osoituksena esimerkillisestä ympäristöasioiden hoitamisesta. Ympäristövastuu tarkoittaa meille konkreettisia tekoja omassa toiminnassamme. Olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja ja lisäämään positiivisia vaikutuksia ympäristöön.  

Vastuullisuus näkyy kaikilla toimintamme osa-alueilla. Kehitämme ympäristötyötämme jatkuvasti ja mittaamme sitä. Olemme sitoutuneita parantamaan energiatehokkuutta kiinteistöillämme sekä korjaamisessa ja uudisrakentamisessa. Erityiseksi kehitettäväksi asiaksi olemme nostaneet jätteiden lajittelun edistämisen. 

Lue lisää
ekokompassi.fi

Mukana VAETS-toimenpideohjelmassa

Liityimme kiinteistöalan vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimuksen VAETS-toimenpideohjelmaan vuonna 2010. Ensimmäinen sopimuskausi kesti vuoden 2016 loppuun ja päättyi osaltamme VAETS-kunniamainintaan. Sen me saimme ainoana vuokrataloyhtiönä osoituksena pitkäjänteisestä työstämme energiatehokkuuden edistämiseksi. 

Nykyinen VAETS-kausi alkoi vuonna 2017 ja ulottuu vuoden 2025 loppuun. Vuokra-asuntoyhteisöjen nykyisessä toimenpideohjelmassa on mukana 40 vuokra-asuntotoimijaa, ja tavoitteena on vähentää kokonaisenergiankulutusta 7,5 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Saavutimme VAETS-tavoitteemme reilusti etuajassa

Espoon Asuntojen osalta vuodelle 2025 asetettu tavoite tarkoittaa, että  kokonaisenergiankulutuksemme tulee vuoden 2025 lopussa olla 12 824 MWh/a vähemmän kuin se oli vuonna 2015. Kun vuoden 2022 tulokset vahvistettiin Motivan toimesta kesällä 2023, vuoden 2022 loppuun mennessä toteuttamiemme energiansäästötoimenpiteiden energiansäästövaikutus oli 15 449 MWh/a. Se on 3 285 MWh/a enemmän kuin vuodelle 2025 asetettu tavoitteemme.  

Lue lisää:
Energiatehokkuussopimukset vuosille 2017-2025

Tekoälyä lämmityksensäätöön

Lähes koko kiinteistökantamme on liitetty osaksi älykästä lämmönsäätöjärjestelmää. Sen avulla edistämme energiatehokkuutta, kohdennamme säätö- ja korjaustoimia optimaalisesti ja varmistamme asukkaille tasaisemman sisälämpötilan. Lämmityksen tarvetta ohjaavat sääennusteet, asuntojen sisälämpötilat sekä kiinteistöjen ominaisuudet.  

Lue lisää:

Asuntokohtaiset mittausanturit osana älykästä lämmitysjärjestelmää (julkaistu marraskuussa 2023)

Päästötöntä lämpöä ja kiinteistösähköä

Siirryimme vuoden 2019 alussa käyttämään hiilineutraalisti tuotettua Fortum Eko -kaukolämpöä, ja vuoden 2023 lopussa sitä käytettiin kaikissa kaukolämpökohteissamme. Fortum Eko -kaukolämmön määrä ja alkuperä varmennetaan vuosittain puolueettoman ulkopuolisen tilintarkastajan avulla.

Myös kiinteistöillä käytetty kiinteistösähkö on vuoden 2016 lopusta alkaen ollut päästötöntä energiaa. Lisäksi hyödynnämme uusiutuvaa energiaa useissa uudiskohteissamme katolle asennettujen aurinkopaneelien avulla.

Arjen ympäristöteot syntyvät yhdessä

Kiinteistöjemme rakentamisen ja ylläpidon lisäksi ympäristövaikutuksia syntyy asumisesta. Siksi Espoon Asuntojen asukkailla on myös merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. 

Kannustamme vähentämään asumisen ympäristövaikutuksia kertomalla keinoista pienentää oman kodin energian- ja vedenkulutusta sekä panostamalla kiinteistökohtaiseen jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen. Kiinteistöissä toimii myös asukkaita ympäristöekspertteinä, ja heitä koulutamme säännöllisesti.

Lue lisää:
Lajittelu - kokeilusta tavaksi
Pienempi paine säästää vettä
Ledi ilahduttaa ympäristöä ja kuluttajan kukkaroa