Kuva
Kuvassa näkyy Magneettikadun kiinteistön julkisivu.

Valintakriteerit

Valtion tuella rakennettujen vuokra-asuntojen asukasvalintaa ohjaavat periaatteet, jotka perustuvat lakiin. Valintaperusteita ovat asunnon tarve, varallisuus ja tulot. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen asukasvalintaan ei kohdistu rajoituksia.

Käytössämme ei ole jonotusjärjestelmää, vaan pyrimme tarjoamaan asuntoja niitä eniten tarvitseville. Etusijalla asunnon saannissa ovat asunnottomat ja muut kiireellisimmässä kiireellisyysluokassa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Otamme kuitenkin huomioon monipuolisen asukasrakenteen, ja siksi oheisiin valintakriteereihin kuuluminen ei ole lupaus asunnon saamisesta.

Luokka 1 = erittäin kiireellinen asunnontarve

Hakija on asunnoton

Asunnottomiksi hakijoiksi luetaan:

 • ulkona ja tilapäissuojissa asuvat
 • yömajoissa asuvat
 • hoito- ja huoltokodeissa asuvat
 • matkustajakodissa tai muussa tilapäismajoituksessa asuvat
 • tuki- tai kriisiasunnossa asuvat tai
 • tilapäisesti sukulaisten tai tuttavien luona asunnon puutteen vuoksi asuvat.

Hakijalla on uhka joutua asunnottomaksi ilman omaa syytään

Asunnottomuuden uhaksi luetaan, mikäli

 • hakija on irtisanottu nykyisestä asunnostaan
 • hakija jää asunnottomaksi asunnon purkamisen vuoksi
 • hakija jää asunnottomaksi omistusasunnon pakkomyynnin vuoksi tai
 • hakijan nykyinen asunto on viranomaisen päätöksellä todettu asumiskelvottomaksi.

Hakijalla on välttämätön ja pysyvä esteettömän asunnon tarve ja nykyinen asunto ei ole esteetön

Hakijalla on välttämätön ja pysyvä esteettömän asunnon tarve ja nykyinen asunto ei ole esteetön

Hakija asuu erittäin ahtaasti

Asuminen on erittäin ahdasta, kun 

 • asunnossa asuu kolme henkilöä tai enemmän per asuinhuone tai 
 • enintään 10 m² henkilöä kohden. Keittiötä ei lasketa asuinhuoneeksi.

Hakija on muuttamassa paikkakunnalle, jossa hänellä on työpaikka, mutta ei asuntoa

Hakija on muuttamassa paikkakunnalle, jossa hänellä on työpaikka, mutta ei asuntoa.

Luokka 2 = kiireellinen asunnontarve

Hakijalla on tuloihin nähden kohtuuttomat asumiskustannukset

Asumiskustannukset katsotaan kohtuuttomiksi, kun kotitaloudelta kuluu yli 40 % bruttotuloista nykyisen asunnon vuokraan ja muihin asumiskustannuksiin.

Hakijalla on määräaikainen vuokrasopimus, jota ei ole mahdollista jatkaa

Hakijalla on määräaikainen vuokrasopimus, jota ei ole mahdollista jatkaa.

Hakija asuu ahtaasti

Asuminen on ahdasta, kun 

 • asunnossa asuu enemmän kuin yksi henkilö, mutta alle kolme henkilöä per asuinhuone tai 
 • enintään 15 m² henkilöä kohden. Keittiötä ei lasketa asuinhuoneeksi. 

Yhden vanhemman talouksissa asuminen on ahdasta, kun vanhemmalla ei ole omaa makuuhuonetta.

Hakija on yli 18-vuotias ja asuu yhä kotona.

Hakija on yli 18-vuotias ja asuu yhä kotona. 

Hakijan oma tai perheenjäsenen pysyvä sairaus tai vamma edellyttää terveellisempää tai sopivampaa asuntoa

 • Ei koske esteettömän asunnon tarvetta (ks. etusijajärjestyksen luokka 1).
 • Hakemukseen on aina liitettävä lääkärintodistus.

Avioparin tai avoparin erilleen muuttamisen esteenä on asunnon puuttuminen

Avioparin tai avoparin erilleen muuttamisen esteenä on asunnon puuttuminen

Luokka 3 = asunnon tarpeessa

Kaikki hakijat, jotka eivät kuuluu kiireellisyysluokkiin 1 tai 2

Luokkaan 3 kuuluvat esimerkiksi hakijat

 • joilla on pitkä ja/tai hankala työmatka (ei koske työn vuoksi kuntaan muualta muuttavia, ks. luokka 1)
 • jotka ovat perustamassa perhettä ja vailla yhteistä asuntoa
 • joiden asunto on vuorotyön vuoksi sopimaton
 • joiden nykyinen asunto on muun syyn vuoksi epätyydyttävä.

Asuntoa ei voida tarjota hakijoille, joiden varallisuus ylittää varallisuuden enimmäisrajan.

Tarkista ARA-vuokra-asuntojen varallisuusrajat

Jos varallisuutesi ylittää ARA-vuokra-asuntojen varallisuusrajat, emme voi tarjota sinulle ARA-vuokra-asuntoa. Voit kuitenkin hakea asuntoa vapaarahoitteisista kohteistamme, joiden asukasvalintaan ei kohdistu rajoituksia.