Valintakriteerit

Tietyt säännöt ohjaavat valtion tuella rakennettujen vuokra-asuntojen asukasvalintaa. Käytössämme ei ole jonotusjärjestelmää, vaan kodin saamiseen vaikuttavat esimerkiksi asunnontarve ja varallisuus. Pyrimme tarjoamaan asuntoja niitä eniten tarvitseville ja tässä käytämme apuna kiireellisyysluokitusta, jonka löydät alta. Etusijalle asetetaan kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa olevat hakijat

 • Asunnottomat, yömajassa tai vastaavassa tilapäisluontoisessa majoituksessa asuvat.

 • Tilapäisesti sukulaisten tai tuttavien luona asuvat.

 • Muuttamassa työpaikan perässä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, mutta vailla asuntoa.
 • Asumiskelvottomassa asunnossa asuvat, muuttovelvoitteen alaiset hakijat.

 • Erittäin ahtaasti asuvat (yli 3 henkilöä huonetta kohden).

 • Vanhempien luona asuvat täysi-ikäiset hakijat tai muualla alivuokralaisena asuvat.

Kiireellisessä asunnontarpeessa olevat hakijat

 • Ahtaasti asuvat (yli 1 henkilö, mutta alle 3 henkilöä/huone).

 • Vuokrasopimus on irtisanottu tai sen määräaikaisuus on päättymässä.

 • Perheenjäsenen pysyvä sairaus tai vamma edellyttää terveellisempää tai sopivampaa asuntoa.

 • Tuloihin nähden liian korkea vuokra.

Kiireettömät hakijat

 • Tyytymättömyys esimerkiksi nykyisen asunnon sijaintiin tai varustetasoon.

Varallisuusrajat

Valtion tukemia vuokra-asuntoja koskevat varallisuusrajat ja hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon hakijan varallisuus.

Asuntohakemus

Voit hakea vuokra-asuntoa ulkoiselta verkkosivulta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Täytäthän hakemuksen huolellisesti, sillä asuntoja tarjotaan siinä olevien tietojen ja toiveiden pohjalta.