Valintakriteerit

Tietyt säännöt ohjaavat valtion tuella rakennettujen vuokra-asuntojen asukasvalintaa. Käytössämme ei ole jonotusjärjestelmää, vaan kodin saamiseen vaikuttavat esimerkiksi asunnontarve ja varallisuus. Pyrimme tarjoamaan asuntoja niitä eniten tarvitseville ja tässä käytämme apuna kiireellisyysluokitusta, jonka löydät alta. Etusijalle asetetaan kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Otamme kuitenkin huomioon monipuolisen asukasrakenteen ja oheisiin valintakriteereihin kuuluminen ei ole lupaus asunnon saamisesta.

Luokka 1 = erittäin kiireellinen asunnontarve

Hakija on asunnoton

Asunnottomiksi hakijoiksi luetaan:

 • ulkona ja tilapäissuojissa asuvat
 • yömajoissa asuvat
 • hoito- ja huoltokodeissa asuvat
 • matkustajakodissa tai muussa tilapäismajoituksessa asuvat
 • tuki- tai kriisiasunnossa asuvat tai
 • tilapäisesti sukulaisten tai tuttavien luona asunnon puutteen vuoksi asuvat.

Hakijalla on uhka joutua asunnottomaksi ilman omaa syytään 

Asunnottomuuden uhaksi luetaan, mikäli

 • hakija on irtisanottu nykyisestä asunnostaan
 • hakija jää asunnottomaksi asunnon purkamisen vuoksi
 • hakija jää asunnottomaksi omistusasunnon pakkomyynnin vuoksi tai
 • hakijan nykyinen asunto on viranomaisen päätöksellä todettu asumiskelvottomaksi.

Hakijalla on välttämätön ja pysyvä esteettömän asunnon tarve ja nykyinen asunto ei ole esteetön

Hakija asuu erittäin ahtaasti

 • Erittäin ahtaasti asumiseksi luokitellaan tilanne, jossa asunnossa asuu kolme henkilöä tai enemmän / asuinhuone tai enintään 10 m² henkilöä kohden. Keittiötä ei lasketa asuinhuoneeksi.

Hakija on muuttamassa paikkakunnalle, jossa hänellä on työpaikka, mutta ei asuntoa
 

Luokka 2 = kiireellinen asunnontarve

Hakijalla on tuloihin nähden kohtuuttomat asumiskustannukset

 • Kohtuuttomiksi asumiskustannuksiksi katsotaan tilanne, jossa kotitaloudelta kuluu yli 40 % bruttotuloista nykyisen asunnon vuokraan ja muihin asumiskustannuksiin.

Hakijalla on määräaikainen vuokrasopimus, jota ei ole mahdollista jatkaa

Hakija on 18 vuotta täyttänyt ja asuu vanhempiensa luona kunnassa, josta hakee asuntoa

Hakija asuu ahtaasti

 • Ahtaasti asumiseksi luokitellaan tilanne, jossa asunnossa asuu enemmän kuin yksi henkilö, mutta alle kolme henkilöä / asuinhuone tai enintään 15 m² henkilöä kohden. Keittiötä ei lasketa asuinhuoneeksi. Yhden vanhemman talouksissa ahtaasti asumiseksi luokitellaan tilanne, jossa vanhemmalla ei ole omaa makuuhuonetta.

Oma tai perheenjäsenen pysyvä sairaus tai vamma edellyttää terveellisempää tai sopivampaa asuntoa

 • Ei koske esteettömän asunnon tarvetta (ks. etusijajärjestyksen luokka 1).
 • Hakemukseen on aina liitettävä lääkärintodistus.

Avioparin tai avoparin erilleen muuttamisen esteenä on asunnon puuttuminen
 

Luokka 3 = asunnon tarpeessa

Kaikki hakijat, jotka eivät kuuluu kiireellisyysluokkiin 1 tai 2

Varallisuuden enimmäisrajan ylittäville hakijoille ei asuntoa voida tarjota.

Luokkaan 3 kuuluvat esimerkiksi hakijat

 • joilla on pitkä ja/tai hankala työmatka (ei koske työn vuoksi kuntaan muualta muuttavia, ks. luokka 1)
 • jotka ovat perustamassa perhettä ja vailla yhteistä asuntoa
 • joiden asunto on vuorotyön vuoksi sopimaton
 • joiden nykyinen asunto on muun syyn vuoksi epätyydyttävä.

Varallisuusrajat

Valtion tukemia vuokra-asuntoja koskevat varallisuusrajat ja hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon hakijan varallisuus.

Asuntohakemus

Voit hakea vuokra-asuntoa ulkoiselta verkkosivulta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Täytäthän hakemuksen huolellisesti, sillä jos voimme tarjota asuntoa teemme sen hakemuksessa olevien tietojen ja toiveiden perusteella.