Kuva
Maalaustarvikkeita ruskealla suojapaperilla.

Asunnon omatoiminen kunnostaminen

Jos suunnittelet asennus- ja/tai muutostöitä vuokra-asuntoosi, tutustu huolella tämän sivun sisältöön. Usein asunnon omatoimiseen kunnostamiseen, kuten seinien maalaamiseen, tarvitaan kirjallinen lupa Espoon Asunnoilta. Myös vamman vuoksi välttämättömien apuvälineiden asennukseen tarvitset luvan vuokranantajalta.

Asennus- ja muutostyöt, joihin tarvitset aina luvan

Muutostyötarpeiden taustalla vamma tai sairaus

Jos muutostöiden tarve johtuu vammasta tai sairaudesta, sinun tulee olla yhteydessä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaispalveluihin, joka tekee muutoslupapyynnön asukkaan tarvitsemien varusteiden asentamiseksi. Muutostöistä on tehtävä kirjallinen suunnitelma, johon on kirjattu asennustyön tekevän ja takuusta vastaavan yrityksen yhteystiedot. 

Muutostöille on saatava aina Espoon Asunnoilta kirjallinen lupa.

Astianpesukone, jos kalusteissa ei ole astianpesukonevarausta

Jos kalusteissa ei ole valmiina astianpesukonevarausta, astianpesukoneen asennuksen vaatimia muutostöitä ei saa tehdä ilman Espoon Asuntojen lupaa.

Astianpesukone on asennettava siten, ettei keittiökalusteita rikota tarpeettomasti. Puretut keittiökalusteet tulee säilyttää, ja asukkaan tulee asentaa kaapit takaisin, kun hän muuttaa pois.

Erillisiä lisähanoja ei saa asentaa. Mikäli hanoja on jo aiemmin asennettu, ne tulee jättää paikoilleen poismuuton yhteydessä.

Kun asukas muuttaa pois, hänen tulee viedä astianpesukone mukanaan ja huolehtia siitä, että sen liitännän tulo- ja poistoputket tulpataan huolellisesti. Kun teemme muuttotarkastuksen asuntoon, tarkastamme astianpesukoneen kohdalta rakenteiden mahdollisen kosteuden.

Lieden vaihto induktiolieteen

Uuden lieden asentamisessa ja poismuuton yhteydessä vanhan lieden takaisin asennuksessa asukkaan tulee käyttää pätevää sähköasentajaa, jolla on kyseiseen työhön tarvittavat luvat. Lieden asentavan sähköliikkeen yhteystiedot ja kuitti asennuksesta tulee toimittaa Espoon Asunnoille.

Asukas vastaa asennuttamansa oman lieden korjaus- ja huoltokuluista. 

Asukkaan tulee säilyttää vanha liesi asianmukaisesti ja asennuttaa se tarvittaessa takaisin paikoilleen muuttaessaan pois.

Sähkö- ja antennilaitteet

Kiinteiden sähkölaitteiden asennukset ja korjaukset
Kaikki kiinteiden sähkölaitteiden asennukset ja korjaukset tulee teettää valtuutetulla sähköalan ammattilaisella. Varmista, että asennukselle on tehty käyttöönottotarkastus, ja toimita Espoon Asunnoille käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

Satelliittiantennit
Asukas voi asentaa parvekkeelleen tai asuntopihalleen oman satelliittilautasen saatuaan siihen kirjallisen luvan Espoon Asunnoilta. Suosittelemme, että asennuksen tekee alan ammattilainen. Täytä lomake asunnon muutostöistä ja toimita sen mukana suunnitelma antenniasennuksesta Espoon Asunnoille.

Antennia ei saa kiinnittää rakenteisiin kiinteästi, vaan antenni tulee asentaa tarkoitukseen soveltuvalla telineellä. Kaapelien seinälävistykset saa tehdä vain ikkunan tai oven karmirakenteen tilketilassa. Jos antennilaite asennetaan parvekkeelle, sen tulee kaikilta osiltaan olla parvekkeen sisäpuolella eikä se saa tulla yli parvekkeen kaiteen. Jos antennilaite asennetaan asuntopihalle, se tulee sijoittaa kaikilta osiltaan omalle hallintapihalle. Antennilaitteisto saa olla kokonaiskorkeudeltaan enimmillään asuntopihan sivuaidan korkuinen eli yhteensä noin kaksi metriä korkea.

Kun asukas muuttaa pois, hänen on saatettava rakenteet entistä vastaavaan kuntoon.

Turvalukon asennus

Asukas voi asennuttaa kerrostalon porrashuoneen oveen ja rivitalon ulko-oveen varmuuslukon, varmuusketjun ja ovisilmän saatuaan siihen kirjallisen luvan Espoon Asunnoilta.

Asennuksen saa tehdä vain ammattihenkilö. Turvalukon on oltava samassa sarjassa kuin varsinaisen oven käyntilukon. Asukas vastaa asentamisen kustannuksista. Jos Espoon Asunnot uusii kaikki kiinteistön lukot, asukas maksaa oman turvalukkonsa uudelleensarjoituksen huoneiston uuteen sarjaan.

Kun asukas muuttaa pois, hänen tulee jättää varmuuslukko, varmuusketju ja ovisilmä paikoilleen korvauksetta ja luovuttaa varmuuslukon avaimet huoltoliikkeelle. Mikäli turvalukko ei ole talon sarjassa, asukkaan vastuulla on poistaa turvalukko ja tulpata siitä jäänyt reikä. Asennusjäljet tulee korjauttaa ammattilaisella. Espoon Asuntojen edustaja tarkastaa asennusjäljen.

Seinien maalaus

Asukkaalle voidaan myöntää lupa seinien maalaamiseen kolmen vuoden välein.  Lupa pyydetään asiakaspalvelustamme asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi. 

Asukkaalle toimitetaan maalilappu, jolla hän saa sopimusliikkeestä maalarinvalkoista maalia. Lisäksi hän voi valita maalilapussa olevista vaaleiden ja hillittyjen värien joukosta mieleisensä värisen sävytemaalin, jolla yhden seinän voi maalata tehosteseinäksi. Asunnon koon mukaan maalarinvalkoista maalia voi saada joko yhden tai kaksi 9 litran purkkia ja sävytemaalia yhden 2,7 litran astian. Kattopintoja ei saa maalata. 

Hae lupaa asukkaan sähköisessä asiointipalvelussa

Täytä hakemus asunnon muutostöihin asukkaan sähköisessä asiointipalvelussa. Kun lupahakemuksesi on käsitelty, saat siitä tiedon sähköpostiisi. 

Lupaa voit hakea myös oheisella lomakkeella. Lähetä täytetty lomake sekä muutostyön suunnitelma ja selvitys muutostyön tekijöistä sähköpostitse asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi tai postitse osoitteeseen Espoon Asunnot Oy, Kauppakeskus Iso Omena, Suomenlahdentie 1, 02230 Espoo.

Kun olemme käsitelleet lupahakemuksen, merkitsemme siihen hyväksymis- tai hylkäämistiedon ja palautamme sen lomakkeessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Kielletyt asennus- ja muutostyöt

Kielletyt muutostyöt

 • parvekkeen rakenteisiin ei ole sallittua kiinnittää esimerkiksi riippuvalaisinta, riippukeinua tai lautasantennia
 • kaappien oviin ei saa kiinnittää tauluja edes tarroilla
 • ilmalämpöpumput
 • kattojen maalaus
 • kiintokalusteiden vaihdot / muutokset / poistot
 • lattiamateriaalien vaihdot / muutokset
 • maalattujen seinien tapetointi
 • muiden kuin Espoon Asuntojen kanssa sovittujen maalien käyttö
 • peilien ja muiden vastaavien kiinnittäminen tarroilla, jotka poistettaessa rikkovat seinäpinnoitteet
 • piharakennuksiin tai talon julkisivuihin kohdistuvat muutokset
 • rakennuslupaa vaativat muutostyöt esim. pergolan päälle asennettavat valokatteet ja hallintapihojen lisäaitaamiset sekä terassien laajennukset
 • reikien tekeminen kylpyhuoneen seiniin ja lattioihin vesieristeen vaurioitumisen takia
 • uusien ja peruskorjattujen talojen kaikenlainen omatoiminen korjaus takuuaikana (kaksi vuotta)
 • vanhan tapetin päälle maalaus
 • vesiliitäntäiset kodinkoneet silloin, kun asennusta ei ole suorittanut ammattilainen

Asennus- ja muutostyöt, joihin et tarvitse lupaa

Taulujen kiinnittäminen

Halutessasi voit kiinnittää tauluja olo- ja makuuhuoneen seinille. Kattoon, kylpyhuoneeseen ja ulkoseiniin ei ole lupa porata reikiä tai laittaa ruuveja tai nauloja. Myöskään kaappien oviin ei saa kiinnittää tauluja edes tarroilla.

Astianpesukone, jos kalusteissa on valmiina astianpesukonevaraus

Astianpesukoneen asentaminen kuuluu aina ammattilaiselle, ja koneen alle on laitettava vuotokaukalo.

Kun asukas muuttaa pois, hänen tulee viedä astianpesukone mukanaan ja huolehtia siitä, että sen liitännän tulo- ja poistoputket tulpataan huolellisesti. 

Hallintapihan helposti siirrettävät rakennelmat ja pienet istutukset

Omalle hallintapihalle ei saa rakentaa kiinteitä rakenteita, mutta helposti siirrettävät rakennelmat ovat sallittuja seuraavin ehdoin:

 • Siirrettävät rakennelmat, katokset, trampoliinit, ym. tulee asentaa valmistajan ohjeiden mukaisesti eikä niitä saa kiinnittää rakenteisiin. 
 • Asukkaan tulee huolehtia siitä, että hänen asentamansa siirrettävä rakennelma tms. ei ole huoltotöiden esteenä (esim. lumen pudotus). 
 • Espoon Asunnot ei korvaa lumien tippumisen tai tiputtamisen aiheuttamia vaurioita.

Asukkaat voivat istuttaa asuntopihoille pieniä pensaita, perennoja tai muita matalia istutuksia. Puita, köynnöksiä ja suurikokoisia pensaita ei saa istuttaa, koska ne voivat vaurioittaa kiinteistön rakenteita. Rakennuksen seinävierustat on pidettävä 50 senttimetrin matkalta vapaana istutuksista.

Kun asukas muuttaa pois, hänen tulee poistaa ylimääräiset terassirakenteet ja palauttaa asuntopiha sen alkuperäiseen kuntoon. Piha-alueen istutukset saa jättää paikoilleen.

Vastuu asennus- ja muutostöistä on asukkaalla

Jos muutostöistä aiheutuu vahinkoja, olet asukkaana niistä vastuussa. Sinun tulee myös saattaa myös saattaa asunto ennalleen, jos Espoon Asunnot sitä poismuuton yhteydessä edellyttää. 

Jos joudumme purkamaan asukkaan tekemiä muutoksia korjausten yhteydessä, emme maksa niistä korvauksia. Sen sijaan purkamisesta aiheutuneet lisäkustannukset perimme asukkaalta, jos hän ei tee itse purkutyötä.